Gemensam framtid?
– en rastplats för eftertanke på vandringen med
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan


Samarbetsrådet mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan presenterade den 18 januari i bokform en framtidsrapport med titeln Gemensam framtid?

Boken presenterades som "en rastplats för eftertanke på vandringen med Baptistsamfunet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. För tolv år sedan kom den teologiska rapporten Gemensam tro. Denna blev dock knappast diskuterad, då frågorna inte kopplades till tanken på en ny gemensam kyrka. Ändå innehöll den långt gående överensstämmelse både när det gäller synen på kristen tro, kyrkan, dess uppgift och ansvar i samhället.

Mycket har hänt sedan dess i samtalen. Nya möjligheter till bildandet av en ny gemensam kyrka/samfund skymtar. Från detta perspektiv behandlas både möjligheter och kritiska frågor som väckts de senaste åren. Huvudförfattare är Per-Magnus Selinder men innehållet har vuxit fram ur en rad konstruktiva samtal i samarbetsrådet där också Anders Svensson från Metodistkyrkan och Karin Wiborn från Baptist samfundet ingått.


Gemensam framtid? (pdf 388kB)

På väg mot en Gemensam Framtid? (pdf 596kB) >


Tidigare dokument:
Gemensam tro, 1995 (pdf 308kB)Svenska Missionskyrkan