Utmaning till enhet

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan diskuterar ett samgående.

Den 18-19 januari 2008 möttes 200 människor i en tillfälligt upprättad tankesmedja i Jönköping för att tänka, be och samtala.

Den 14-15 mars 2008 sammanträdde kyrko- respektive missionsstyrelserna för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. I samband med det överlämnades en avsiktsförklaring om ett nytt gemensamt kyrkosamfund att antas av respektive samfunds konferenser 2008.

Den 5 – 8 juni 2008 samlade GöteborgsMötet  de tre kyrkosamfund och det gemensamma ungdomsförbundet equmenia, till gemensam årskonferens i Svenska Mässan. Högst på dagordningen stod ”avsiktsförklaringen”.  Samtliga tre kyrkosamfund sa ja till avsiktsförklaringen och att fortsätta arbetet att bygga en ny gemensam kyrka.



De tre kyrkosamfundens sida »


Avsiktsförklaringen >

Den gemensamma processen: Vägen vidare >

Fördjupad läsning >






Den 18-19 januari 2008 möttes 200 människor i
en tillfälligt upprättad tankesmedja för att
tänka, be och samtala.

Läs mer >

Svenska Missionskyrkan