Högtidsmässa i Uppsala
för att fira kyrkors enhet
2006-12-03

Det var fest i Uppsala i går, lördagen den 2 december, när representanter från Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan i gemensam procession tågade in i domkyrkan för att fira högtidsmässa. Detta med anledning av den ekumeniska överenskommelse som ingåtts mellan de båda kyrkorna. En överenskommelse som innebär att de båda kyrkorna nu erkänner varandra fullt ut.

Enhet var ordet för dagen – ärkebiskop Anders Wejryd talade om de båda kyrkornas gemensamma rötter och deras gemensamma framtid:
- Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan har följts åt och format varandra. Nu, efter 40 år av samtal, öppnas ett land att förvalta. Nu växer trädet samman igen, grenarna finner varandra.

Missionsföreståndare Göran Zettergren sa i sin enhetsbetraktelse:
- Säga vad man vill om Jesus, men han var och han är en bedjare av Guds nåde. Det tycks mig som han ber ständigt. Och han ber om två saker, helig närvaro och enhet. Enheten börjar i Guds närvaro. Ikväll när vi manifesterar enhet så beror den inte på oss utan på Jesu förbön.

Zettergrens betraktelse avslutades med att domkyrkan förvandlades. Överallt i kyrkan reste sig människor, tog varandras händer och önskade varandra Guds frid. Familjekänslan var påtaglig och byggde en naturlig bro till det gemensamma nattvardsfirandet.

Bönerna, sångerna, allt under högtidsmässan präglades av tanken på enhet. I gudstjänsten lästes också den överenskommelse upp som de båda kyrkorna fattat beslut om. Denna del av gudstjänsten avslutades med att ärkebiskop Anders Wejryd, missionsföreståndare Göran Zettergren, Ulf Hållmarker, ordförande i Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse, och Lars Friedner, generalsekreterare i Svenska kyrkan, högtidligt och inför den välbesökta domkyrkan undertecknade överenskommelsen. De undertecknade dokumenten bars sedan, väl synliga i utgångsprocessionen, av de båda kyrkornas ekumeniska sekreterare Per-Magnus Selinder och Johan Dalman.

Att kvällen i domkyrkan var historisk, det råder ingen tvekan om. Den kyrka som splittrades 1878 är äntligen hel igen. Och det var detta som firades med pompa och ståt, men också med närhet och innerlighet, i gudstjänsten i Uppsala.

Vi firade att nu vill vi
· öppna för gemensamt gudstjänstliv i sina församlingar
· verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld
· upplåta våra kyrkor åt varandra för vigsel och begravning samt andra gudstjänster
· stärka våra kyrkors ekumeniska relationer i Sverige i strävan mot vidare enhet
· bidra till att andra kyrkor i våra världsvida gemenskaper verkar för en närmare samhörighet

Det var glädje och fest, och ärkebiskopen blickade framåt när han avslutade sina beredelseord och sa:
- Så var det då inte bara rötterna som var gemensamma.

Gunilla Hjelmåker

Läs mer om överenskommelsen >

Foto: Anders Tukler/IKON

Svenska Missionskyrkan