Ekumenisk överenskommelsen med Svenska kyrkan
2006-10-26

Idag fattade Kyrkomötet beslut om ett samarbetsavtal med Svenska Missionskyrkan.  År av viktiga samtal i en omfattande ekumenisk process har nu lett fram till ett gemensamt ställningstagande i de båda kyrkorna.

Svenska missionskyrkan tog sitt beslut i kyrkokonferensen, i juni 2006, och idag bekräftades detta alltså av Kyrkomötet i Uppsala.

- Detta är en historisk dag, säger missionsföreståndare Göran Zettergren. En glädjens dag som vi bara anade vidden av under Missionskyrkans kyrkokonferens i somras, när vi fick vara med och markera vårt beslut.

- Nu är beslutet ömsesidigt och det ger stora möjligheter. Inte minst sett ur det lokala sammanhanget där det gemensamma gudstjänstlivet kan vidgas och fördjupas.

- Detta är en viktig överenskommelse som jag tror har betydelse för allt ekumeniskt arbete i Sverige.

Göran Zettergren konstaterar att det finns många positiva tecken i det ekumeniska samarbetet idag.

- Jag hoppas och tror att det beslut som fattats också stimulerar till ännu fler goda samtal mellan svenska kyrkor och samfund.

Per-Magnus Selinder, sekreterare för ekumenik och teologi inom Missionskyrkan, uttrycker samma glädje och stora förhoppning som Göran Zettergren. Han påminner om att Missionskykans kyrkokonferens i somras, efter att ha fattat sitt beslut, spontant stämde upp sången ”Lågorna är många, ljuset är ett…” och han berättar:

- Exakt detta hände också i Uppsala tidigare idag och jag tycker att det markerar att vi nått vårt gemensamma mål.

- Men det är viktigt att säga att de beslut som nu fattats öppnar möjligheter, det tvingar inte.

- I beslutet uppmanar vi lokala församlingar till samverkan, där förutsättningar finns. Situationerna ser olika ut på olika platser i Sverige men varje lokal församling bör överväga möjligheterna som nu finns. Och varje lokal församling bör kunna skriva ett grundavtal om samarbete i enlighet med det exempel som finns.

Selinder menar att dagens beslut kommer att påverka hela det ekumeniska klimatet i Sverige. Detta är ett avtal som ska öppna för möjligheter – inte stänga. Han konstaterar också att Svenska Missionskyrkan nu nått ett stort mål. Men att de ekumeniska samtalen fortsätter.

Mer information
per-magnus.selinder@missionskyrkan.se


Foto: Jim Elfström/IKON


Boken om den ekumeniska överenskommelsen mellan
Svenska kyrkan och Svenska MissionskyrkanHögtidsmässa i Uppsala
för att fira kyrkors enhet
2006-12-03 >


Läs pressmeddelande från
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan 2006-11-29 >Överenskommelsen i media >


Svenska Missionskyrkans tog
beslutet 2006-06-17 >Dokumentation om samtalen
med Svenska kyrkan >
Svenska Missionskyrkan