Ekumenik

I Svenska Missionskyrkans konstitution finns under rubriken "En enda helig, universell och apostolisk kyrka" följande text.

"Ekumenik hör samman med mission, sändning i världen. Enhetens grund finns i Guds enhet som Fader, Son och Ande. Ekumenik innebär en riktning mot enhet mellan olika kyrkosamfund och lokala församlingar. Genom de kristnas enhet skall världen tro på och förstå att Gud har sänt Jesus Kristus i kärlek till alla människor.
       
Jesu bön för sina lärjungar om enhet innebär, att alla kristna på samma ort förenas i en enda gemenskap. I splittringens värld lever församlingen i förväntan på den synliga enheten och är inriktad mot detta mål. Både Svenska Missionskyrkan och de lokala församlingarna är provisorier i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet."

Klicka här för att läsa hela texten >


Ekumenisk policy och handlingsplan antagen av kyrkostyrelsen 2004-03-20 finns på sidan med policydokument.


Den ekumeniska överens-
kommelsen mellan Svenska
Missionskyrkan och Svenska
kyrkan firades i Uppsala domkyrka 2 dec 2006.
Läs mer >


Gemensam framtid? - en bok om
de ekumeniska samtalen mellan
Svenska Missionskyrkan,
Svenska Baptistsamfundet
och Metodistkyrkan i Sverige.


Ekumenisk överenskommelse
mellan Svenska kyrkan och
Svenska Missionskyrkan
- Bok (PDF)


Svenska Missionskyrkan