Svenska Missionskyrkans skolor

Teologiska Högskolan Stockholm
www.ths.se  

Härnösands folkhögskola
www.hfs.se

Karlskoga folkhögskola
www.karlskogafolkhogskola.se

Lidingö folkhögskola
www.lidingo.fhsk.se

Södra Vätterbygdens folkhögskola
www.svf.fhsk.se 


Svenska Missionskyrkan