Svenska Missionskyrkans telefonväxel är stängd

Du når oss på:

Gemensam Framtid
08-580 031 00
www.gemensamframtid.se
info@gemensamframtid.se

Kommunikationsavdelningen

Kanslipersonal             

   
e-postadress får du fram genom att klicka på respektive namn
   

Olle Alkholm 
t.f. missionsföreståndare


 
Helen Åkerman
sekreterare


 


Karin S Preston
sekreterare     


Kommunikationsavdelningen

   

Görel Byström Janarv
kommunikationschef


 
Gunilla Hjelmåker
tjänstledig
 
Tomas Lannfjäll
kommunikatör och redaktör med webbansvar

 

Michael Anderson
kommunikatör, grafisk formgivare och redaktör
tjänstledig

Michael Anderson  
 
 
Inger Ågren
insamlingsassistent

 


Nils Bryntesson
kommunikatör för sociala medier

 

George Olvik
insamlingsstrateg


 

                                                
Missionsavdelningen

   
Sofia Camnerin
utvecklingsstrateg

Sofia Camnerin  

Elisabeth Lindgren
utvecklingsstrateg

 


Internationella enheten

   
Bertil Svensson
internationell
missionssekreterare
 
 
Ingrid Eek
sekreterare

 

Peter Wärnelid
Regionsekreterare för Afrika
Bostadsort: Brazzaville, Kongo

 
Ulrika Morazán
Regionsekreterare för
Laitnamerika och Mellanöstern

 
Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Asien och Europa
(inkl. arbetet bland samerna)


 
Tomas Hammar
Missionskonsulent och
konsulent för Kyrka-Idrott

 
Lars-Olov Karlsson
Afrikakonsulent

 

Bistånd
   
Els-Marie Carlbäcker    
samordnare för utvecklingssamarbete

 

Kimy Konde
projekthandläggare för Afrika

 
Rut Eliasson
Controller och
projekthandläggare för Asien

 

Lennart Axelsson
depåansvarig


 


Nationella enheten

   

Ulla Marie Gunner
nationell missionssekreterare

Ulla Marie Gunner  
Ingrid Eek
sekreterare

 
Katarina Alsén
handläggare för församlings- och
medarbetarfrågor

 

Diakoni
   
Marie Lindholm
diakonisekreterare


 

Musik
   
Lena Wohlfeil
musikkonsulent
körmusik

 
Berit Palmquist
musikkonsulent blåsmusik


 
Jan Mattsson
ansvarig Brukssånger

 

Hanna Ekstedt
musikstrateg


 

Teologi och värderingsfrågor
   
Roland Ernebro
pastor

 

Församlingsplantering/omstart
   
Göran Undevall


 

Peter Svanberg
volontärarbete

 


Kyrka - samhälle

   

Inga Johansson
pastor och handläggare


Evangelister  

Pär Alfredsson
evangelist

Liselotte J Andersson
evangelist

Britta Hermansson
evangelist

Göran Holmberg
evangelist

Carl-Olov Hultby
evangelist

Gunnel Noreliusson
evangelist

                                                
Ekonomiavdelningen

   


Ekonomienheten

   
Pontus Engström
ekonomichef

 
Karin Hede
redovisningsekonom/controller

 
Marianne Ax Andersson
redovisningsekonom/controller
föräldraledig
   

Redovisning
   

Brita Christensson
ekonomihandläggare 
(redovisning)

 
Birgitta Sjöblom Matta
ekonomihandläggare
(lön)

 

Sara Klerebo
ekonomihandläggare
(lön, pension & församlingsbidrag)
tjänstledig

 
Brigithe Törneke 
ekonomihandläggare
(lön, pension och församlingsbidrag)

 
Ingrid Unt Björkman
ekonomihandläggare

   

Linda Asp
ekonomihandläggare

 

IT
   
Lennarth Betnér
IT-handläggare

 
Nippe Paulsson
IT-handläggare

 
Brita Karlsson
kontorist och registervård

 

Joacim Anesund
Repet

 

Fastighetsenheten
   
Maria Halmfors
fastighetsassistent

 

Lars Tallborg
vaktmästare

   
   

                                                
Personalavdelningen

   
Margareta Smedberg Andersson
personalchef

Margareta Smedberg-Andersson  
Marianne Feldt
sekreterare

 

Karin S Preston
receptionist

 


Medarbetarrekrytering

   
Rune W Dahlén
utbildningssekreterare

Rune W Dahlen  

Arkiv
   
Katarina Thurell
arkivarie

 
Magnus Lindvall
arkivarie

 
Laura Neill

arkivassistent
 
Maria Halmfors

arkivassistent
 
     

Psykoterapi/själavård
   

Hans Nilsson
Göteborg

   

Margareta Holtti
Stockholm


Svenska Missionskyrkan