Kyrkoavgiften till församlingarna

Om du vill kan du ge kyrkoavgift till Svenska Missionskyrkan. Pengar som till 100% tillfaller det lokala församlingsarbetet

I Missionskyrkan går 70% av din kyrkoavgift till den församling du anger. Resten går till församlingar med särskilda behov, pionjärprojekt och församlings-grundande arbete.

Du kan också välja att låta kyrkoavgiften gå till det gemensamma arbetet.

Din anmälan behövs
Att ge kyrkoavgift är frivilligt inom Svenska Missionskyrkan. Anmälan görs genom att använda den folder som du kan ladda hem genom att klicka på bilden till höger.

Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, och dras via skattsedeln.

Medlem i Svenska Kyrkan
Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du redan en obligatorisk kyrkoavgift. Väljer du då att ge kyrkoavgift till Svenska Missionskyrkan får du alltså betala dubbel avgift. Vill du bara ge till Missionskyrkan kan du inte samtidigt stå kvar som medlem i Svenska kyrkan.

Vill du avsäga dig ditt medlemskap i Svenska Kyrkan till förmån för Missionskyrkan kan du fylla i en blankett
 och skicka till den församling du är folkbokförd i före 31 oktoberAdress till din församling hittar du här. 

Begravningsavgift
Bor du i Sverige betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket, oavsett kyrkoavgiftsval, vilket gör att du alltid är berättigad till transport, kremering, cermonilokal, gravsättning, grav, förvaring av stoft eller aska, begravningsplats och minneslund.


Senast 31 oktober
Nya medgivanden behöver vara Missionskyrkan tillhanda senast den 31 oktober för att gälla kommande år.


Skulle du vilja ta tillbaka ditt medgivande eller gå över till annat samfund så måste det också göras innan 31 oktober. Kontakta Inger Ågren, 08-674 07 81 så hjälper hon dig.

Material att ladda hem

· faktablad (pdf 330 kB)

· instruktioner ang byte av församling (pdf 31kB)

· ändringsblankett vid byte av församling

· blankett för utträde ur Svenska Kyrkan (Word)

· blankett för utträde ur Svenska Kyrkan (pdf)

· bildspel att visa för din församling (ppt 1,5 MB) (Uppdaterat sept. -09)

 

Beställ foldrar till din församling
info@gummessons.se

08-674 07 90
08-674 07 91 (fax)Till dig som är kassör...
Vid kyrkokonferensen 2006 enades församlingarna om att 40 % av församlingens medlemmar ska vara anslutna till kyrkoavgiften 2008.

Hämta ett bildspel (powerpoint) om kyrkoavgiften (fr 2009).

Varje medgivande gör skillnad.

Folder för anmälan »
(ny folder kom med Infoutskick 4/09)

 Sidan uppdaterad 2010-09-06


Av kyrkoavgiftens insamlade gåvomedel går 70% till den lokala församling givaren väljer.

20% fördelas till församlingarna som bidrag för lokalt församlingsarbete.

För de resterande 10% kan församlingarna söka bidrag för pionjärt arbete.

Svenska Missionskyrkan