Missionskyrkans och equmenias projektkatalog

Vårt gemensamma arbete bygger på frivilliga gåvor från församlingar och enskilda givare. Projektkatalogens uppgift är att konkret beskriva en del av de internationella insatser Svenska Missionskyrkan och SMU gör. 

Administration
Av de belopp som samlas in till projekt används mindre än fem procent för att täcka kostnader för information och administration. Vilket är lägre än de flesta insamlings
-organisationer.

Dina pengar tiodubblas
När du ger en hundralapp till ett av Svenska Missionskyrkans utvecklingsprojekt ger det statliga biståndsorganet Sida nio hundralappar.

Om det kommer in mer pengar till ett projekt under ett år än vad som förbrukas förs intäkterna över till nästa år. Om ett projekt upphör och det finns pengar kvar för projektet, så används de för att täcka kostnader för likartade projekt i samma land.

Konkreta råd
För att stödja ett projekt kan du sätta in pengar på Svenska Missionskyrkans bankgiro 570-9332, plusgiro 824-3 eller 90 08 24-4. Ange projektnumret på inbetalningskortet och ditt eget namn, om du vill det. Vill du ha ett mottagningsbevis för din gåva, skriv det på talongen.

Där de bäst behövs
När ett projektmål är uppnått används din gåva där den bäst behövs i Missionskyrkans internationella arbete.

Högtidsdagar eller minnesgåvor
Vill du skänka pengar i samband med högtidsdagar eller som en minnesgåva?  Läs mer »

 

 Projektkatalogen som PDF »
Svensk insamlingskontroll har aldrig haft någon anmärkning på
Svenska  Missionskyrkans
förvaltning eller kostnader
för  administration. Läs mer »

     
     

Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan