Bön och offerdagar 2011

för pastors- och diakonutbildningen: 13 mars

för mission i Sverige: 17 april (Palmsöndagen)

för equmenia: 9 oktober (Tacksägelsedagen)

för mission i andra länder, ”annandagsinsamlingen”
– offerperiod från första advent 2011 till
trettondagshelgen 2012, 27 november – 8 januari

Bön- och offerdagar 2012

för pastors- och diakonutbildningen: 11 mars

för mission i Sverige: 22 april

för equmenia: 14 oktober, Tacksägelsedagen

för mission i andra länder: offerperiod från
första advent 2012 till trettondagen 2013,
2 december – 6 januari


Svenska Missionskyrkan