Missionsgåvan - kortbetalning

Missionsgåvan - till församlingarnas gemensamma arbete.

Här kan du också ge en gåva till insamlingen för diakon- och pastorsutbildningen.
Du kan även sätta in din gåva på pg 90 08 24-4.

Sätt gärna in församlingens kollekt på pg 824-3 eller bg 570-9332

 


Svenska Missionskyrkan