Avdragsrätt för gåvor till Svenska Missionskyrkan 

Nu kan en privatperson få sin inkomstskatt minskad med upp till 1500 kronor om året för gåvor till Svenska Missionskyrkans arbete. Skatteverket godkände i januari månad Missionskyrkan som gåvomottagare för "hjälpverksamhet bland behövande". Det innefattar exempelvis humanitärt stöd i samband med katastrofer, stöd till behövande som har behov av utbildning, sjuk- och hälsovård.

Avdrag medges för gåvor till humanitär verksamhet och inte till "religiös verksamhet", som Skatteverket uttrycker det . Ett annat villkor är att man ger minst 2.000 kr om året och att varje gåva är på 200 kr eller mer. Skattreduktionens storlek är inte kopplad till årsinkomsten, utan är 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högt 1.500 kr per person och år - om man skänker 6.000 kr eller mer.

Om villkoren är uppfyllda anges skattereduktionen i den förtryckta självdeklaration som du får från Skatteverket 2013. Därför måste du som gåvogivare uppge ditt personnummer i samband med överföring av en gåva. Gör du inte detta kan Missionskyrkan inte skicka en korrekt kontrolluppgift till skatteverket. Ange också ”hjälpverksamhet bland behövande” i meddelanderutan.

Låt gärna detta givande, inriktat på humanitär verksamhet, vara ett komplement till annat offrande. För det mer regelbundna givandet ser vi gärna att du använder Missionsgåvan, men observera att denna gåvoform ännu inte omfattas av möjligheten till skattereduktion.

I dagsläget är det inte möjligt för församlingar att erbjuda sina medlemmar skattereduktion för gåvor till det lokala arbetet.

Tack för din omsorg för Svenska Missionskyrkan humanitära arbete i världen!

 

Olle Alkholm 
t f missionsföreståndare

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Svenska Missionskyrkan