Kollektomat

En Kollektomat gör det möjligt för kyrkan att ta betalt med kort, till exempel vid insamling av kollekt och försäljning av fika, böcker, kursavgifter etc.

En av många fördelar är att pengarna går direkt in på församlingens konto och församlingen slipper omfattande kontanthantering.

Sedan premiären 2006 har mycket utvecklats. Nytt för i år (2011) är bland annat ett samarbete med IBM och deras rikstäckande serviceavtal, ny  mjukvara, ny pelarmodell med extra bildskärm, ny Compact modell m.m.

För mer info
www.kollektomat.se

Andreas Sandberg
042-300 96 14
042-300 96 00
076-018 17 22
andreas.sandberg@kollektomat.se

Quadriga AB
Bergaliden 11, 4vån
252 23 Helsingborg

Observera att Svenska Missionskyrkan tecknat ramavtal med Kollektomat och därför får alla församlingar knutna till Svenska Missionskyrkan det pris som på www.kollektomat.se anges som "Ramavtalspris". 

 
 
Svenska Missionskyrkan