90-konto en trygghet för givaren - 90 08 24-4

90-konto logotypeSvensk Insamlingskontroll ser till att du tryggt kan skänka pengar till insamlingsorganisationer som har så kallat 90-konto.

Det är Svensk Insamlingskontroll som delar ut, kontrollerar och kan dra in konton. En tredjedel av de organisationer som ansöker om 90-konto blir nekade eftersom de inte uppfyller kvalitetskraven.

Svenska Missionskyrkan har 90-konto, 90 08 24-4, och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att vi redovisar våra insamlings- och administrationskostnader till organisationen, som kontrollerar att kostnaderna inte är för höga i förhållande till insamlade medel.

Flera 90-kontoinnehavare överför sina samlade medel till olika mottagare utomlands. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar så långt möjligt att medlen verkligen kommer i rätta händer. De samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO – International Committee on Fundraising Organizations.

Svensk Insamlingskontroll har aldrig haft någon anmärkning på Svenska Missionskyrkans förvaltning eller kostnader för administration.

Läs mer på: www.insamlingskontroll.se


Svenska Missionskyrkan