Eftertankar

Änglar ser man bäst med slutna ögon

Nej, jag har inte sett en enda ”Ängel”. Alltså om du med ängel menar en övernaturlig varelse med vingar som sänker sig med en stilla susning över mig, dig, eller någon annan. Jag skulle gärna vilja se en, men har inte det.

Nej, de änglar jag har sett är de som kommer i människohamn. Som grannfrun som alltid, och då menar jag alltid, har en extra plats vid matbordet för någon (eller flera) av barnens kompisar. Det tycker jag är änglalikt!

Eller den människa som skänkte 100.000 kr till retreatgården där jag jobbar. Jag vet inte vem det var men jag har en stark aning. Och i så fall var det ingen som skänkte av ett väldigt överflöd. Men pengarna kom när vi verkligen behövde dem! Jag tror det var en människa som lyssnade till Gud och blev en budbärare (angelos - sändebud) till oss om Guds omsorg.

Jag har sett dem och jag är säker på att du också har gjort det. Det som är lite märkligt är att man ser dem bäst om man sluter ögonen. För det är då, när vi låter hjärtat bli våra ögon, som änglarna träder fram. Och kanske blir det tydligt först efteråt att det var en ängel vi mötte.

En hemlig ängel,
i trasig rock
b
esökte mitt innersta rum

En hemlig ängel,
med skrovlig hud
en ängel som var stum

En ängel sa: var inte rädd,
i tysta ögon på bussen idag.

 

Andreas Sköldmark


Pastor som för närvarande jobbar på Wettershus retreatgård

 

 

 
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se." Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

 Joh 1:47-51


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan