Eftertankar
Vem är klarsynt?

Så säger Herren om profeterna som leder mitt folk vilse:
De lovar fred och lycka bara de får något att tugga
men förklarar krig mot alla som inte stoppar något i gapet på dem.
Mika 3:5

Jesus sade: ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.” 
Matt 7:21

Lösryckta texter från Bibeln används ofta i skilda sammanhang. Och så kan nästan vad som helst vridas och vändas, så att den som citerar får bekräftelse för sina åsikter.
När vi lyssnar till dessa båda texter i gudstjänsten i augusti så ställer det krav både på lyssnaren och inte minst på predikanten.
Vad är klassisk kristen tro? Svaret är väl inte så svårt. Eller? Så tar jag fram mina gamla böcker i dogmatik från studietiden. Bredvid dem står numera Gardells bok om Jesus.
Skillnader i tolkningarna av kristen tro finns förstås! När vi möts från skilda kristna kyrkofamiljer märker vi det tydligare. Somliga frågor är helt enkelt icke-frågor för en del. Framför allt när det handlar om  kristen livsstil.

I sommar läste jag om ateisternas mediakampanj GUD FINNS NOG INTE. I ett grannland skulle denna kampanj också genomföras bland annat på bussarna. Då blev det nobben från de muslimska busschaufförerna! De vägrade att köra bussar med det påståendet på. Så ateisterna fick vackert försöka moderera sin text.

Vid senare halvan av 1900-talet var många övertygade om att kristen tro skulle avvecklas och försvinna. De ”gamla” kyrkorna i Sverige fyller inte på sina medlemssiffror. Andra ”invandrade” kyrkor växer däremot.
Guds-troende är ingalunda få! Och de hörs alltmera i debatten.

Det är spännande att tänka sig två personer som sitter bredvid varandra i kyrkbänken. Den ene kan vara officer i Försvaret (det är snart bara en symbol från en annan tid) och den andre är Plogbillsaktivist. Eller den ene röstar på V och den andre på M. Den som trodde att gränsen går vid en Sverigedemokrat har fel! Läste i tidningen Dagens nätupplaga om en präst i Svenska kyrkan som var aktiv i detta parti. Motiveringar för hans val fanns också i en intervju.
Men andra ord: den kristna församlingen kan vi kalla en ”en-fråge” sammanhållning. Vi bekänner Jesus Kristus som Herre! För övrigt är vi verkligen olika varandra.

Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud.
1 Joh 4:1-3a

Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebybergpastor
 


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan