Eftertankar
Varifrån kommer du och vart går du den här veckan?

Det byggs ny motorväg mellan Enköping och Västerås. Strax efter Nykvarn, på den lilla grusvägen där jag bor, möts man av stora svarta bokstäver på en vit skylt.

BRYTPUNKT 2

Varje gång jag åkt förbi den skylten de senaste månaderna har jag utmanats. Vilka är mina punkter där jag bryts och förändras som människa?

Så här i backspegeln upptäcker jag att mina brytpunkter ofta uppkommer när jag ställs inför val i livet. Varifrån kommer jag och vart är jag på väg?

En som fick den frågan mer direkt av Gud var Hagar, Abrahams och Saras slavflicka. När Hagar hade tagit sin tillflykt till öknen efter ett praktgräl med sin matmor hördes en röst:

Varifrån kommer du och vart går du?

En röst till tecken att Hagar inte var ensam trots att allt såg ganska svart ut. Visserligen tycktes tryggheten vara om intet. Inget husrum eller jobb fanns kvar. Men någon hade sett Hagar – Gud. Därför gav Hagar ett namn till Gud. Seendets Gud!

Kanske är det särskilt vid brytpunkterna det är nödvändigt att bli sedd. Det är också då jag behöver namn för Gud som säger något om vem Gud är.

Kanske handlar också brytpunkterna just om det som Hagar upptäckte. När livet bryts sönder är det viktiga att vi vågar vara och stanna upp i det.

Gud gjorde ingen skillnad på Hagar och andra. Gud valde att se och seendet tycktes hela den trasiga självbilden.

Det ligger något djupt heligt i blicken. Ögon som ser och röster som benämner oss vid namn väcker hopp. Det tycktes räcka för att sätta Hagar i rörelse igen.

Därför säger jag till mig själv när jag åker förbi skylten där snart en motorväg ska susa förbi. Underskatta inte brytpunkterna i livet. Visst kan de medföra vägval och uppbrott men nog skapar brytpunkterna också riktning i livet, oväntad vändning och nya erfarenheter. Så frågan är om det helt enkelt är brytpunkterna som gör oss till dom vi är?!

Varifrån kommer du och vart går du den här veckan?


Gud, du som är och du som ser!
Hjälp mig att fylla denna dag och vecka med riktning så jag lever
lite fastare
lite enklare
lite saktare
lite varmare
i mötet med dig, alla människor och mig själv.

 (travesterat av Dag Hammarsköld)


Elisabeth Lindgren


trivs när jag får upptäcka vär(l)den i livet
 - arbetar just nu som utbildningskonsulent i Missionskyrkan
 

 

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka – gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.
Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen mot Shur. ”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.” Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. ”Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.” Herrens ängel sade till henne:
”Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.” Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är seendets Gud. ” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”

Första Moseboken 16:1-13


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan