Eftertankar
Var vaken!


Jag har varit på fortbildningskurs med Missionskyrkans och equmenias församlings- och föreningmentorer – eller vad de skall heta framöver – ett par dagar på Härnösands folkhögskola. Att få vistas i samma rum som dessa duktiga och framsynta människor är en förmån. Att dessutom få lyssna till goda föreläsare är nästan för bra.

I måndags talade Gerhard Holmgren från Ungdomsstyrelsen om att vara ung idag. Han tog upp aspekterna Nätet, Landsbygden, Förorten, Inflytande och Mötesplatsen. Man inser till exempel ganska snart att man är en ”digital invandrare” och inte en ”digitalt infödd” (från Gerhards föreläsning) i Internets värld där de unga rör sig obehindrat bland både bra och dåliga företeelser. Även om man inte kan hänga med i allt gäller det att försöka sätta sig in ungdomars värld för att något försöka förstå deras villkor.
I onsdags talade equmenias barn- och ungdomsstrateg Magnus Sternegård om vikten av att före aktiviteter arbeta med värderingar i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Genom våra värderingar berättar vi bland annat om hur vi ser på dem som vi möter i arbetet. Han nämnde, utifrån sin egen erfarenhet, sju viktiga värderingar: Äkthet, Mognad, Etik, På väg, Smärta, Öppenhet och Kärlek.

När jag åkte hem kände jag mig både utmanad och berikad. Det gäller att vara vaken för vad som är på gång i omvärlden och beredd så att man kan agera. Det är väl just det som texterna på Söndagen före domssöndagen säger till oss.
Håll dig vaken så du ser vad som händer i din omvärld! Omvärlden är för komplicerad och påfrestande i all sin brokighet. Det är skönast att stanna i sin egen trygga värld. Så kan det kännas för oss som enskilda men också som församlingar och kyrka. Men vågar man se sig omkring upptäcker man både hot och möjligheter.

Ja, det finns mycket som förstör, bryter ner och är destruktivt. Det krävs ingen avancerad analys för att se det. När Kyrkornas globala vecka börjar på söndag tar vi till exempel upp miljöproblemen och vår egen roll i detta drama.

Ja, det finns många som arbetar engagerat för förändring, som protesterar mot övergrepp och som gör stora insatser i det lilla. Under Globala veckan får vi påminna oss om detta så att vi får hopp om att en annan värld är möjlig.

Den som håller sig vaken förmår se att Gud finns mitt i den brokiga världen. Den som håller sig vaken törs stå för värderingar som till exempel mognad och öppenhet. Den som håller sig vaken orkar förhoppningsvis glädja sig åt att Gud och inte det onda skall få sista ordet. Men varför måste vi vänta så länge…

P-O Sveder Renklint


Huskvarnabo, pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan

Herre, du rannsakar mig och känner mig.

Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör.
 
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.
 
Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.
 
Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?
 
Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
 
Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.
 
Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt,  så är inte mörkret mörkt för dig,  natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet.
 
Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup.
 
Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.
 
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald.
 
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Psaltaren 139:1-18


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan