Eftertankar

Var ska vi vara...

Utanför mitt rum mitt rum på Camp Viktoria strax utanför Pristina i Kosovo ser jag mest ett plåttak och en ful skorsten. Men bortom den en vacker kulle, och ytterligare bortom den höga bergen med vita toppar. En av soldaterna som nu lämnar Kosovo efter 6 månaders tjänstgöring kallade Kosovo för ”fjärrfint” och ”närfult” - och precis så är det. Ett oerhört vackert land med den bördiga slätten omgiven av höga berg, men längs vägarna ligger skräpet i drivor. Bombkratrarna i husen har gjorts ännu större när någon behövde tegelstenarna till ett eget bygge. Lyxvillor ligger sida vid sida med rena ruckel. Också bland människor finns samma kontraster. Häromdagen besökte vi några familjer som den nuvarande bataljonspastorn Helena Edlund ömmat särskilt för och hjälper med mat och kläder. - Hur kan människor bo här, är min första tanke.

Jag läser kommande söndags text igen, men det fastnar liksom inte. Veckan som gått kallas överlämning. Det betyder att alla befattningshavare inom KS 16 (den 16:e fredsbevarande styrkan i Kosovo) skall lära upp sin tillträdande kollega. Sjuksköterskor, verkstadsmekaniker, jurist, bussförare, pastor,  polis, skyttesoldater, och tolkar. Listan är lång då det är ett helt minisamhälle som skall byta personal. Hjärnan går på högvarv, det är så många intryck, så mycket att lära sig på så kort tid.

I kyrkoåret handlar det om att växa i tro, och nog är det ett växande alltid! Växtvärk som sätter sig som spänningshuvudvärk när tankarna snurrar runt. Och visst handlar det också om trons växt. Men inte bara min egen inre växt utan också i betydelsen delad med andra. Det är en omvälvande upptäckt att man kan tala tydligt om både Gud och Jesus i en pansarterrängbil, eller på skjutfältet.

Jag har funderat mycket kring mission och evangelisation under de senaste veckorna. Det blir lite småroligt när det i försvarsmakten pratas om mission hela tiden, fast då i betydelsen utlandstjänst förstås. Men grundbetydelsen är ju densamma - uppdrag. Det finns en stor ödmjukhet inför vårt uppdrag i Kosovo som handlar om att med vår närvaro bevara fred, säkerhet och rörelsefrihet i Kosovo.

I mina tankar kring vad vi i kyrkan menar med mission märker jag att frågorna som var viktiga för mig förut, var frågor om vad vi skall säga; Vad har vi att säga människor egentligen? Vad är vårt budskap? Har någon ställt frågorna som vi menar oss ha svaret på? Sådant upptog ofta mina funderingar tidigare. Men nu handlar det om något annat. Inte så mycket om vad vi skall säga utan var vi skall vara när vi säger det!

Föreställningen om att ju längre ifrån den invanda församlingsmiljön vi kommer desto försiktigare måste vi bli med vårt vittnesbörd stämmer inte. Du kan vara hur tydlig som helst, helt enkelt för att frågorna ofta är både tydliga och ärliga. Förutsättningen  för, och det som föregår denna tydlighet är respekt och närvaro - en ärlig sådan. Uttrycket  ”att vara i världen men inte tillhöra den” som väl härstammar från textsammanhanget passar väl in i sammanhanget. En sorts dubbelhet, ja, kanske tom vilsenhet som gör att evangeliet kan få rum.

En av de äldre yrkesbefälen som nu ”roterar hem” som det heter i den här världen bytte några ord med mig i entrén till stabshuset. ”Något av ett Guds barnbarn” hinner jag tänka då han helt kort delar sin historia. Jag delar min också som just då blir ett vittnesbörd om förvirring. Då ser han mig rakt i ögonen, lägger sin hand på min axel och säger: ”Jag känner med dig, men det blir bra skall du se”, och så blir hans hälsning väldigt tydligt en hälsning från Gud rakt in i hjärtat på en vilsen pastor.

Så stor är Gud. Och tron växer åt alla håll och kanter.

Ronny AugustssonPastor i Svenska Missionskyrkan, under april - november bataljonspastor för den svenska KOFOR-styrkan i Kosovo, KS 17Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig;du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord.
Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig.
Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.
Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas.
Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

 
Joh 17:9-17


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan