Eftertankar

Vägen till livet

Om en människa bär på agg mot en annan, hur kan hon då kräva läkedom av Herren?
Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska, men när hon själv har syndat tar hon till böner!
Jesus Syraks vishet 28:3-4

Du känner inte igen dessa rader eller hur? De är hämtade bland texterna för den 4:e söndagen i Påsktiden De är ”nya” i vår evangeliebok och nu både lyssnar vi och läser dem. Vilka väl formulerade rader!

Precis så här är det! Då passar det - verkar skribenten mena. Vi tar till böner när det passar oss. Men hur är det annars med vår hållning till varandra?

Jesus Syrak – vem var det? Jesus, son till Eleasar, son till Syrak. Sonsonen flyttade till Egypten och där översatte han sin farfars bok. Tiden är ungefär år 132 före vår tideräkning. Det kan vi veta genom att det står att boken översattes under Ptolemaios VIII Euergetes 38:e regeringsår. En större del av denna skrift fanns med i den grekiska översättningen av Gamla Testamentet. Den finns nu åter igen i vår Bibel 2000.

Vägen till livet är temat för denna söndag efter påsk. Ett tema som kan gälla för hela det kristna livet – året runt. Vi vill visa på vägen till livet – efter påskens starka upplevelse av seger över förintelsen och ny glädje.

Den Gud vi bekänner skiljer sig från alla andra försök att beskriva Guds väsen. Jesus Kristus visar Guds väsen i sin helhet. En människas liv hela vägen fram till slutet – lidandet och döden. Vi känner igen oss där!

Så kommer då den dag när hela världshistorien tar en ny vändning. Efter dödens mörker lyser en strålande påskmorgon mot oss. Vi får börja på nytt igen – förlåtelse, nåd och nytt liv. Det präglar den kristna vägen. Livets väg.

Tiden efter påsk handlar om fortsättningen av det evangelium som Jesus ledde oss in i under sin korta stund på jorden. Vi närmar oss Kristi Himmelsfärdsdag och Pingsten, Andens högtid. Våren präglas av nytändning i hjärta och sinne. I kyrkan får vi möta den levande och verkande Gud genom Anden som leder vidare på vägen.

Visheten identifieras med Lagen i texten från Gamla Testamentet. Andens vägledning visar oss livets innersida i kristen tradition. Fortsättning följer brukar vara ett bra knep att få folk att lyssna, läsa eller se nästa avsnitt! Fortsättningen efter påsken är en spännande väg tillsammans med medkristna och Herren själv!

Förlåt din nästa den orätt han har gjort, så utplånas dina egna synder när du ber.
Jesus Syraks vishet 28:2

Det finns 51 kapitel i boken med Jesus Syraks namn – väl värda att läsa och begrunda!


Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebyberg


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan