Eftertankar
Vågar vi lyssna?

Den rike mannen i texten har följt Guds budord i hela sitt liv och han säger att han vill finna Guds rike. Han vill leva rätt, men när Jesus säger till honom att sälja allt han äger och ge åt de fattiga är den rike mannens gräns nådd. Hans rikedom betyder för mycket för honom, den är i vägen för att nå Guds rike – att följa Jesus helt och fullt.

Hur är jag själv som kristen, är jag beredd att verkligen följa Jesus? Kan jag leva som kristen och följa Jesus till en viss gräns? Står något i vägen för mig, och i så fall vad, för att jag helt ska kunna följa Jesus? Har jag en gräns där jag säger till Gud; hit men inte längre, jag tycker att jag följer dig på många områden i mitt liv men nu får det vara nog, för här börjar det bli obekvämt för mig.

Gud har omsorg om oss och Guds godhet, nåd och kärlek är gränslös och Gud vill möta oss precis där vi befinner oss i livet och utmana oss att lyssna.

I bibeltexten står det att ”Jesus såg på honom med kärlek” och Jesus kunde se vad som var bäst för mannen, och i detta fall var det att sälja allt. Vi kan lita på att Jesus älskar oss och vet vad som är bäst för var och en av oss, men vågar vi lyssna till honom, vågar vi göra vår tro till handling trots att det kan gå tvärtemot min bekväma och trygga vardag? Vågar vi lita på vad som är bäst för oss? Jesus blir inte arg på mannen. Han älskar honom över alla gränser och nog är det skönt att läsa, för den lilla människa som jag är vill mycket, men ibland (antagligen för ofta) slår min bekvämlighet in och jag väljer att inte lyssna på vad Jesus har att säga mig.

Min bön denna vecka är:

Tack Jesus för din godhet, nåd och gränslösa kärlek, tack att Du har tålamod med mig när jag inte vågar lita på att Du faktiskt vet vad som är bäst för mig. Herre hjälp mig att våga lyssna!

Amen

Elin Hermansson


Bor i Stockholm men har rötterna i Skåre, ledamot i SMU-styrelsen, pastorskandidat i Missionskyrkan 


 


När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt., Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.” ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Gud rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Mark 10:17-27


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan