Eftertankar
Våga vara Jesu vänner!
 

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Johannesevangeliet 15:12-17 

Det är bistert för kristna i världen i dag. Lite här och där hör vi om svårigheter som drabbar kristna bekännare.

Nedbrända kyrkor, förföljelse, brist på förståelse av den situation som kristna lever under osv.

T.o.m. Sveriges största morgontidning har nu börjat skriva om detta. Det är kärvt att vara kristen för många.

Fortsättningen av texten:

Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig öfre er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina ergna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.

Johannesevangeliet 15:18-19 

Då har vi inte mycket att säga i det sammanhanget. I den ett tusen år gamla kristna kulturen i vår del av världen finns mycket av avslagen kristendom, mycket att självklarheter och ren slentrian. 

Men vi kan minnas våra förfäder som tvingades stå tillbaka då överheten i form av stat och kyrka satte sin prägel på vad som var accepterat och inte godtagbart.

Baptister och pingstvänner i tidigare generationer visste vad förakt ville säga. Det fick också katoliker i Sverige känna på.

I vår tid tror vi oss om att vara toleranta och vidsynta. Det vore fint om det också kunde bli klart för alla kristna troende var de än lever! I Sverige eller på andra håll. Att alla fick uppleva respekt! 

I en morgontidning har man nu en artikelserie som handlar om tro. Somliga avsnitt är mycket bra. Andra skildrar en Guds-tro som är både naiv och rent av löjlig. Jag kan bara konstatera att den bilden av Gud tror inte heller jag på! Där finns något gemensamt med ateisten!

I en av dessa tidningsartiklar skildras hur en familj plockar russinen ur flera olika, vitt skilda religioner. Svårt att förstå. 

Vi har upplevt en sändning som innebär att vi ska bära frukt. När vi läser Jesu ord genom Johannes förstår vi att det är frukten som är själva huvudsaken.

Vänner kallas vi av Jesus. Jesu vänner. Det är något unikt och fint!

Då är vi inte längre bara lutheraner, katoliker, baptister, pingstvänner, reformerta eller metodister …..eller något annat!

Vi är JESU VÄNNER!

Där hittar vi vår identitet. Där har vi vår tillhörighet.

Utvalda av Jesus själv! Och med kärleken som identitet.

Ofta skulle vi vilja kunna visa mera av den varan. Kärleken som är kanske världens svåraste att hålla sig fast vid.

Nu får vi erkänna att det inte är särskilt realistiskt att älska alla. Men vi kan acceptera varandra. Och om vi kan göra det så har vi kommit långt. 

För en del år sedan var jag del av en ekumenisk grupp från Svenska Missionskyrkan och Katolska kyrkan i Sverige på besök i Rom. Biskop Anders Arborelius var med oss som ciceron.

Jag fick en liten bok av honom som heter Att gunga gungbräda med Gud. Tankar ur tystnaden. (Cordia 2001) En bok med tänkvärda ord av biskopen.

En av dessa är följande:

Genom att bli människa har Gud gjort det ännu mer besvärligt för oss: i varje människa väntar han på vår kärlek.

Så kan vi tänka oss att vi möter Kristus i varje medmänniska. Det är lite av de tankegångar som Leo Tolstoj presenterar i sin bok om Pappa Panov.

Där får vi möta den enkle skomakaren som önskar få möta Kristus. Men han ser bara vanligt folk som vandrar förbi hans lilla skomakeri. Nu är han inte ogin utan ger det han kan och bemöter de enkla förbipasserande människorna med vänlighet och respekt.

När kvällen kommer beklagar han sig över att Kristus inte kom förbi den här dagen heller.

Då får han förstå att han har visst haft självaste Jesus på besök! Men i skepnad av tiggaren, den fattiga ensamma mamman och alla de andra som han fick hjälpa på olika sätt.

En klar och enkel berättelse som handlar just om detta! Du kan aldrig veta i vilken förklädnad din Mästare kommer.

En förklädd Gud för att låna titeln på Hjalmar Gullbergs diktepos.

När vi firar nattvard så läser vi orden från Romarbrevet 12:5 –

” Så utgör vi, fastän många, en enda kropp i Kristus.” 

De raderna utgår Bo Setterlind från när han ber i en bön:

O, Herre,

jag ser ditt ansikte

överallt – också i tomheten.

Det finns ingen plats i tillvaron,

där inte du är närvarande.

Lär mig leva så,

att de väsentliga delarna av dina anletsdrag

blir synliga också i min omgivning.

Du ensam äger ett ansikte, som är outplånligt,

ett ansikte som består,

när våra egna ansikten försvinner.

Hjälp mig att bevara

det jag ser av ditt ansikte,

så att jag inte går vilse,

ty all världslig sorg och smärta är intet

emot olyckan att vara skild från dig.

ur Himlen har landat 1971

Frukten är inte särskild exklusiv eller märkvärdig. Den är enkel. Inte genmanipulerad eller besprutad. Nej, det skulle synas direkt och smaka därefter.

Gud känner oss och kallar oss till tjänst och till att bära frukt som kommer av de personligheter som är våra. Det räcker.

I det enkla och vardagliga får vi verka. Där möts människor och där möter vi Gud.

Vi ber:

Tack, Gud att vi får vara med i den kallelsens nation som heter Guds rike.

Du ger oss uppgifter. Du vet våra väsens hemligheter.

Du känner oss.

Trots det så har du användning av oss!

Gud, välsigna dina vänner och använd oss i tjänst för dig och våra medmänniskor.

Amen

Christina Molin
Pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan