Eftertankar
Vad ska vi få för det?

Det är ett mantra som upprepas om och om igen av snart sagt alla i vår kultur. Vad tjänar jag på det? Och tjänar jag inget på det, så kan det inte finnas några drivkrafter för att anstränga sig.

De unga lär sig av de äldre. Belöning är viktigt och driver oss att ställa upp och göra vår plikt. Lärjungarna var precis likadana!

Nåd och tjänst är liksom ett slags omkväde för de båda söndagarna före Fastan. Temata för Sjätte söndagen efter Trettondedagen och Septuagesima - Gud verkar nu och Nåd och tjänst kan förhoppningsvis flätas ihop.

Det är en nåd – inget vi kan slå oss själva för bröstet med och framhäva vår egen förträfflighet. Vad ska vi få?

Jesus menar, att vi inte ska gå lottlösa. Men den arbetare som kommer under sista arbetstimmen ska få samma lön som den som jobbat hela dagen:

Den orättvisan är Jesu stora poäng när liknelsen berättas.

Har Gud inflytande över människors vardag? Bryr sig Gud om våra små futtigheter som många gånger är stora för oss?

Gud bryr sig om oss ända in i evigheten. Det har vi Jesu bestämda löfte om. Men på samma gång så vet vi, genom vår dyrköpta erfarenhet, att människan inte bara har ansvar utan även tyvärr påverkar inte bara sitt eget och också andras liv genom sina beslut.

For better or for worse.

De första och de sista – ett tänk som vi även känner igen. I vårt land handlar det kanske inte om klasser men kanske bostadsorter – skillnanden i vår egen stad eller mellan stad och landsbygd - om vi ska tro den senaste tidens tidningsartiklar.

Dessa mina minsta talar Jesus om. The small people använder näringslivsledaren, när han talade om vanligt folk. Dessa små ska stå först! Det är en bild förmedlad genom Jesu ord som vi får ta till oss.

Där knyts tankarna ihop från Matteusevangeliets 5:e kapitel, dvs. Bergspredikans påstående om att de fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de barmhärtiga, de renhjärtade och de som håller fred samt de som förföljs för rättfärdighetens skull….

…Alla ska de få stå först!

Genom evangeliet får vi klart för oss att vi har ett ansvar. Det är det största och viktigaste draget i människans väsen: hennes ansvar för sitt liv och för världen! Samtidigt har ingen av oss någon allsmäktig förmåga! Vi är ytterst begränsade och våndas över våra tillkortakommanden. Där befinner vi oss! Än mer tydligt är det i vår tid!

Trots alla våra landvinningar inom teknik och bred kunskap inom alla vetenskaper, så förblir vår undran inför det allra svåraste frågorna likadan. Vi förstår inte alls allt! Verkligen inte!

Och mitt i sorg och förundran över livets svåraste möter vi så dessa som vi trodde mogna människor av vilka Petrus var en av dem; Och då visar det sig att dessa lärjungar var som små omogna barnungar!

Vad ska vi få? För något ska vi väl få? För våra uppoffringar, för våra ansträngningar, för vårt slit…… Ja visst, svarar Jesus. Men det ska inte bli så som ni tror. Svaret på varifrån mellanskillnaden kommer är: NÅDEN

Det heter grace på engelska. Amazing Grace heter en sång som är mycket älskad och känd. Oändlig nåd. Förunderlig nåd. Olika översättningar till svenska. Men med samma betydelse. Gud lägger till sina nådes-ögon! Och därför finns det hopp för oss.

Guds skapande pågår hela tiden. Genom den helige Ande verkar Gud i vår värld, i våra sinnen. Det händer när vi ber om specifika böneämnen att vi får uppleva hur små under sker.

Det kan vara påverkan av människors inställning till sina medmänniskor. Det kan vara vägskäl som vi står vid och känner behov av att få ledning inför – vilken väg ska vi gå? Allt detta upplever människor över hela jorden hur de kan få stöd och hjälp i bedömningen av.

Gud verkar nu. Och då lever vi alla i den stora utmaningen att vi måste stå fasta i våra ansvarstaganden: det kan tänkas att du och jag har att stå fasta i vad som ligger på våra axlar! Där har vi tjänsten. Då kan vi inte skylla ifrån oss på någon annan. Varken på Gud eller andra människor.

Det är säkert det svåraste vi har att ta oss an i livet. Att vi aldrig kan slippa från livets svåra val. Det finns ingen vila från livet! Även om det vore skönt med en sådan time out ibland.

Men hur är det då med oket som är lätt och vilan hos Gud som också finns som löften i Nya testamentet? Där någonstans ligger det och väger jämt. En balansgång mellan strängt ansvar och att få pusta ut och lägga sig till vila!

Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade. Hur skulle något ha kunnat bestå mot din vilja? Hur hade det kunnat bevaras om det inte hade kallats till liv av dig? Du skonar allt därför att det är ditt, du härskare som älskar allt levande.
Salomos vishet 11:24-26

Den orättvise Gud visar oss att livet självt är en gåva att förvalta. Ansvar och samtidigt utan egen förskyllan. Nåd och tjänst. Vem av oss kan säga att I’m worth it! Som det heter i reklamen? Vi förtjänar detta livet eftersom vi är sådana förträffliga individer!

Nej, trots allt så vet vi att det är en gåva. En ynnest att få vakna nyfiken varje ny morgon eller åtminstone nästan varje morgon och så vänta på vad som ska bli innehållet i denna nya dag! Bakom hörnet kan det finnas spännande saker, som någon sa som ville försäkra den livströtte om vad som kan hända! Det kanske inte blir så svårt imorgon som det var idag. Det kanske inte behöver vara så motigt nästa vecka som det var denna….

Någonstans ligger ett löfte och ett hopp om att gemenskap med människor och omsorg från Gud kommer att bli vår sammanfattning av livet!

Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus.
Filipperbrevet 3:13b-14

En bön jag skrev för många år sedan och som nu finns i Bönboken: Tradition och liv. Verbum 2003.

Fader jag vill tacka dig för de människor jag kommer att möta
eller på annat sätt stå i kontakt med idag.
Även om de är få, så vill jag tacka dig för dem.
Tack Herre för de gränslösa möjligheter du gett varje människa.
Tack för att vi får omvandla en del av det goda hos oss under den
här dagen till någon annans glädje.

Amen

Christina Molin

Pastor i Enebykyrkans församling

 


Petrus sade: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?” Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.”

/Matteusevangeliet 19:27-30


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan