Eftertankar
Utmaningar

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen
men måste betala med sitt liv?

Matteusevangeliet 16:26

Någon gång vid mitten av 60-talet fanns det små klistermärken som gavs ut av SMU riks. Där stod PERSONLIGT! som rubrik. Och så citerades just dessa ord från Matteusevangeliet.

Men översättningen av år 1917 löd:
Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Jag klistrade in detta brevmärke i mitt första egna Nya Testamente och minns fortfarande efter fyrtiofem år den klarröda färgen på märket. En text att minnas för tonåringen som ville leva sitt liv i Kristi efterföljd.

Betala med sitt liv eller förlorar sin själ. Det betyder samma sak. Att bedöma lärjungaskapet som så grundläggande i sitt liv att inget annat överskuggar detta. Orden från Matteusevangeliet är starka: …förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig…säger Jesus.(v.24)

Hur många klarar att göra det? ”Vem orkar lyssna till honom?” För att citera lärjungarna vid ett tillfälle då Jesu undervisning blev för magstark! Nej, något gott budskap som smeker medhårs är det inte alltid. Den som har kraft och möjlighet; av honom och henne krävs det en hel del.

Trefaldighetstiden är den tid under kyrkoåret då det kristna livet, efterföljelsens villkor, står i fokus. Då är inte bara de ljuva orden aktuella. Även de mer uppfordrande finns med. Höga förväntningar, allvarliga utmaningar, stora mål.

Många människor vill ha sådana i sina liv: något att stångas mot.

Kanske gör vi den kristna kyrkan orätt genom att alltför ofta framhäva den kravlösa och minsta motståndets väg. Vi vill gärna poängtera att förlåtelsens väg och försoningens möjligheter är det väsentliga i kristen tro. Men lärjungaskapet var inte ens i den första tiden en enkel hållning. Allra minst då, kanske vi får lov att komma ihåg.

Folk som sagt ja till Jesu kallelse först, tappade sugen rätt snart. I våra grubblerier över varför våra kyrkor minskar i medlemstal i dag ligger frestelsen att förenkla budskapet och tona ner ansvaret.

Men är det Jesu krav som skrämmer folk? Utmaningen att leva som kristen är det som attraherar, påstår sådana som Jim Wallis och Shane Claiborne. Två gestalter från olika generationer som framför samma sak. Det förenklade och uttunnade evangeliet är inte förenligt med vad Jesus lär.

Vad unga vill ha i dag, om jag tolkar dessa båda rätt, är utmaningar!

Jim Wallis berättade i en predikan på Kyrkokonferensen i Örebro i maj i år om unga i USA som aldrig hade hört kristna tala om rättvisefrågor! När de mötte Jim Wallis och hans utmanande förkunnelse om fred, rättvisa och solidaritet med de mindre bemedlade; ja, då började de tänka att kanske det kristna budskapet hade också andra sidor än vad de tidigare hört!

Det trivsamma, kravlösa, mysiga budskapet kanske inte alltid är attraktivt! I sommartider är risken stor att förkunnelsen tunnas ut för att passa in. Blomstertiden pekar på Skaparens storhet. Och det är givetvis gott. Men att förlora sitt liv eller sin själ är allvarligare än att passa in!

Njut av sommaren men ta gärna en stund i gudstjänst eller egen reflektion. Många härliga kristna sommarkonferenser lockar unga som äldre. Det är ett tecken på att många längtar efter mer av Jesus!

Gud välsigne din sommar!

Christina Molin


pastor i Enebykyrkans församling, Enebyberg


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan