Eftertankar
Trosutveckling

Jesus sade: Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.

Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Johannesevangeliet 17:9-17

 

Någon har påstått att Internet och evangelisation är samma sak!

Det handlar om kommunikation.

Det är ett paraduttryck som eg. det mesta i vår miljö handlar om.

Jesus kommunicerar med sina åhörare eller med sina närmaste. På hans tid fanns inget internet, ingen postgång och inga media dvs. TV, radio eller press. Det fanns bara det muntliga berättandet och sedan nedskrivet efter den muntliga traditionen.

Evangelierna och breven och sedan bekräftat av övriga icke-kristna historieberättare har gett oss ordet - budskapet – det glada. Det vi kallar evangeliet som en sammanfattning av förkunnelsen om Jesus Kristus, Guds son, vår Frälsare.

Hur kommunicerar vi EVANGELIET?

Det är den största frågan i den kristna församlingen.

Vi använder ord, toner, musik och en mängd andra sätt.

Internet är en lavin av möjligheter. Ingen hinner med i den utveckling som ständigt utvecklas och förändras. Under många hundra år har boken varit viktig. Tidningen likaså.

Nu verkar det som om innovationerna inom IT-världen är ett ständigt pågående flöde.

Ingen verkar ha full koll på läget!

Att kommunicera evangeliet är redan nu en stor utmaning på internet. Hur ska vi hinna med?

Att sortera och spara det värdefulla och lägga resten åt sidan är lika viktigt inför denna gigantiska mängd av valmöjligheter som det förr var att sortera bland böcker eller artiklar i tidskrifter.

Skillnaden är att här har vi att göra med sådana enorma mängder av information att konsten att sovra blir en absolut nödvändighet.

Samtidigt vet vi alltså att sekulariseringen rullar vidare i allt snabbare takt.

Varje ny generation behöver förnyade kunskaper. De är som blanka pappersark: ingenting står skrivet där! Den unga generationen har ingenting att knyta an till vad gäller tro: alla tidigare generationer har haft något att utgå från. Det har sällan de unga idag.

Hur ska vi idag kunna förmedla vår tro?

Jesus ber för oss i den översteprästerliga förbönen. Johannes berättar om den bön där hela vår kontext finns utlagd.

Detta är ju precis vad vi lever med. Så här upplever vi ofta att våra kristna liv kan beskrivas!

Ann Heberlein är en teolog som ofta skriver intressanta artiklar i Dagens Nyheter. För några veckor sedan skrev hon à propos prästen Ulla Karlsson i Aspeboda som orsakat den kraftigaste läsarstormen någonsin på nätdebatten i Svenska Kyrkans Tidning.

I en artikel med följande rubrik skriver Ulla Karlsson: ”Plocka bort talet om synd, skuld och slaktade lamm” och så föreslår hon helt enkelt att kyrkan ska ta bort eländet.

Nej, låt oss istället tala om kärlek, medmänsklighet, godhet, barmhärtighet och upprättelse, säger hon.

Och Ann Heberlein menar att visst är det vad vi behöver. Och detta är vad påsken handlar om. Och nu lever vi i påsktiden!

Och perspektivet med upprättelse genom påskens budskap är bara begripligt om man utgår från att människan och skapelsen har brister. Det anser inte prästen Ulla Karlsson. Det tycker hon är en grotesk människosyn.

Jag citerar Ann Heberlein:

En teologi måste ta in hela människans existens för att kunna fungera som livstolkning.

Teologin måste hantera också de mörka sidorna i människans existens, möta hennes frågor och förtvivlan, se henne fullt ut som hon är: bristfällig. Först då betyder försoning och förlåtelse något.

Precis så förstår vi att den kristna tron enligt Jesu egen

undervisning kan identifieras – det handlar inte om ett feel good-koncept eller ett spa för att folk ska må bra!

Det handlar om förlåtelse, upprättelse och att våga och orka leva i en värld så full av frågor och motsägelser.

Evangeliet är inte ett recept mot det onda. Evangeliet möter det onda och ger människan möjlighet att få växa i sin tro, utvecklas och hitta sig själv och sin Gud!

Evangeliet ger oss utmaningen att möta det svåra livets alla krångligheter och mörka passager. Och så hitta själva kärnan, innersidan av levandets stora gåta.

Texten från Johannesevangeliets 17:e kapitel är en av de bästa och viktigaste i hela Nya Testamentet, tycker jag. Den visar oss vägen och ger oss insikter om hur allvarligt livet och tron ska mötas.

Den kristna hållningen till livet är att det är en gåva från Gud. Det är inget lättsinnigt sätt att se på livets utmaningar. Gud har menat något fantastiskt med var och en av oss. Vi har alla fått egna, unika gåvor att handskas med.

Jag vet inte hur ateisterna klarar av att orka leva! Men för min egen del kan jag inte finna annat än att livets storhet och glädje ligger i att det finns någon som menar något speciellt med oss var och en.

Det vi kallar för en personlig tro eller tron på en personlig Gud. Eller hur vi nu uttrycker saken.

När Jesus ber för oss så finns där en bön om att vi framöver ska bli bevarade i Guds namn. Det heter att Jesus bevarade och skyddade de sina så länge han fanns hos dem.

Nu lever vi i en annan tid:

Vi vet att vi aldrig har någon gräddfil där just vi ska få gå livets väg utan rädslor, olyckor eller svårigheter.

Vi lever i världen och har att möta allt det som alla jordens folk har att möta. Men vi har en hemlighet! Vi lever i gemenskap med den levande och uppståndne! Och den hemligheten vill vi berätta om!

Den är inte bara för några få – den är en inbjudan till alla!

Internet ger en möjlighet att förmedla evangeliet på ett nytt sätt. Till nya generationer. Genom det medium de främst använder sig av. Och de sajter som har kristna förtecken är väldigt många. Och de växer i antal hela tiden förstås.

MEN….

Precis som vi lärt oss i de miljöer där TV-kyrkor verkar så vet vi att inget kan ersätta det personliga mötet mellan människor.

Att mötas över internet och samtala om tron ger aldrig vad det personliga tilltalet i en gudstjänst eller ett person-möte kan ge.

Internet är bra. Men våra gudstjänster är bättre! Församlingens ärende är gemenskap och i gemenskapen hitta frågor & svar som känns aktuella. Dialog med möjlighet att se in i en medkristens ögon, höra hennes eller hans bekymmer eller glädje i rösten eller se den i ansiktet.

Det kan aldrig Internet ersätta!

I ett TV-program här under våren satt några svenska författare och fick ge tips om bra böcker. En internationell gäst fanns med. Det var Ingrid Betancourt som satt fången hos en gerillarörelse i Colombia i Latinamerika under sex år. Hon fick ge ett tips på en bok som betytt mycket för henne.

Hon svarade: Bibeln och då främst de fyra evangelierna.

Det mest fantastiska med evangelierna är att det är fyra par ögon, fyra personligheter som ger oss fyra olika vinklingar av samma händelser. De iakttar med olika synsätt samma upplevelser. Och därför är det så fascinerande att läsa dessa fyras berättelser!

Ungefär så sa hon och fick sista ordet i kulturprogrammet.

Ett underbart vittnesbörd mitt i TV-surrets mångahanda.

Ingrid Betancourt är trovärdig. Hon som upplevt ett fruktansvärt tillstånd av fångenskap med rädsla för sitt eget liv. Hon läste evangelierna och fick hopp. 

Att växa i tro är rubriken för denna femte söndag i Påsktiden.

Växandet fordrar vägskäl, att vi tar oss tid att stanna upp vid det som är inte är slätstruket. Det heter ju att vi utvecklas genom kriser och genom utmaningar. Ingen människa lever ett helt liv bara som på en räkmacka! För att använda ett uttryck som betyder just detta: utan svåra eller motiga stunder.

Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Ber Jesus för oss.

 

Vi ber med broder Roger i Taizé:

Kristus, du Uppståndne, din lugna röst når oss i Evangeliet.

Du säger till oss: Varför oroar ni er för så mycket?

Bara en sak behövs, ett hjärta som lyssnar till mitt Ord och till den Heliga Anden.

AMEN

 

Christina Molin
Pastor i Enebykyrkans församling


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan