Eftertankar 
Tillit...

Advent är en alldeles särskild period av högtid. För mig innebär den en mycket konkret förberedelsetid. Hemma tar jag och min man fram ljus och hänger en stjärna i fönstret, lite extra städning blir det också. Den grå november förbyts i en ljusare december, även om det bara består av ytterligare belysning inomhus. Advent känns som att en ny period tar sin början.

För tio år sedan var jag med om en verklig nystart. Det var när två församlingar efter noggrant övervägande gick tillsammans för att gemensamt kunna utföra sitt uppdrag som Guds kyrka ännu bättre. Den första advent i år, nu på söndag, får jag vara med och fira den nya församlingens tioårsjubileum. Vi levde i en förhoppning då, och samma vilja om att finnas i ett missionsuppdrag finns idag.

När vi går in i en förändring och en förväntan kräver det tillit. Tillit till dem som är med i samma process, tillit till mig själv att jag vågar stå kvar och leva i framtidens löften som jag trodde och tror på.

Samma tillit, tänker jag, som lärjungarna hade till sin Mästare när han skickade iväg dem för att låna åsnan av en helt okänd person. Och framförallt den tillit som åsneägaren visade, han som skulle lämna bort sin dyrbara ägodel till för honom okända personer. Skulle han få tillbaka sitt satsade kapital? Och fick han det? Jag är inte säker på att jag hade vågat göra samma sak.

Om bara några dagar är adventsperioden här. Jag kommer förhoppningsvis att känna samma förväntan och förhoppning som tidigare år, om ljusare dagar och de dagar när Gud blir människa. Frågan är om jag har den tillit till framtiden så att jag kan förmedla till mina vänner och bekanta samma mycket konkreta lovsång och samma tillit som människorna i Jerusalem gjorde, inte bara i ord…

Maria Wiell


diakon, studerar medieproduktion och journalistik vid Högskolan i Kalmar och arbetar som frilansjournalist däremellan


När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem."

Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten:  Säg till Sions dotter:  Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl.

Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.

Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!


Matteusevangeliet 21:1-9

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan