Eftertankar
Tiden är utmätt 

Det finns oftast en fortsättning! Texten som ska vägleda oss under väntans tid har en fortsättning. Det är Petrus som frågar om liknelsen om tjänarna handlar om lärjungarna eller om alla!

Svaret blir att av den som fått mycket ska det krävas mycket!
Ungefär så brukar vi väl tänka när det gäller våra barn. Vi ställer krav utifrån deras ålder och mognad.  Och ibland händer det väl att vi både tänker och säger: ”Du som är så stor (underförstått borde vara så pass mogen och klok) skulle väl kunna begripa….”

Att tiden är utmätt är förmodligen något vi sällan vill tänka på! Peter Noll visste att hans tid var utmätt: han hade en cancerdiagnos och valde att möta sitt livs slut utan att genomgå eventuella behandlingar och därmed skjuta upp sitt döende.

Allas tid är utmätt. Givetvis vet vi det. Men hur är det med världens tid? Vi talar mycket om jordens framtid just nu. Hur ska vi kunna rädda vår värld?

För inte så många generationer sedan var den kristne medveten om att tiden snart är slut. Det undervisades om tidens slut i bibelstudium och predikan. Någon frågade nyligen: ”Varför talar vi aldrig om tidens slut nuförtiden?”

Idag jobbar vi på att försöka hindra tiden att ta slut. I ett radioprogram nyligen talades det om nästa istid. Växthusutsläppen skjuter upp den istid forskarna vet kommer – om än med tidsperspektiv vi knappast kan begripa.

Vi människor har kunskaper vi måste ta ansvar för. Den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera. (Luk.12:48)

Hur använder vi vår stund på jorden? Vi stannar vid den tanken under läsningen av texterna nu när Kyrkoåret går mot sitt slut. De är allvarliga texter både under tiden omkring Domssöndagen och också när Adventstiden kommit en bit på väg. Obehagliga tankar till och med. Vem vågar tänka på sin tids slut eller på världens slut?

Domstanken lyfter upp ansvarstagandet till ytan. Att vi lever våra liv i ansvar. Inte inför oss själva eller våra barn enbart. Det är för övrigt det uttryck vi oftast hör i samband med miljöfrågorna. Som kristna tänker vi oss att Skaparen och Uppehållaren har ålagt oss ett ansvar från allra första början. För vår egen skull. För andras skull. För jordens skull.

Texten om tjänarna ger oss en bild av ansvar kontra brist på sådan. Samtidigt kan vi läsa Psaltarpsalmen 139 och vila i tilliten till Gud.

Den goda viljan kallade Ingmar Bergman sin film och bok om sina föräldrars livsöde. Att göra så gott man kan är ett uttryck för att använda sina goda resurser så långt det är möjligt. För övrigt får vi vila i Guds nåd. Nåden får så att säga lägga till, där vi inte räcker till!

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för mig,
Den övergår mitt förstånd.

Psaltaren 139:5-6.

Tack Gud,
att din förlåtelse ger mig ork att verka för Ditt rike.
AMEN


Christina Molin 
pastor i Svenska Missionskyrkan, EnebybergJesus sa:

”Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Salig de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer.

Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare – salig de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

Luk. 12:35-40


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan