Eftertankar
Tankar efter en rättegång

”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”  Matt 7:13-14

Idag, den 13 augusti, har jag varit på min första rättegång sedan studiebesöket under högstadiets samhällskunskap. Denna gång var det fem av mina vänner som ställdes inför rätta vilket såklart ökade mitt engagemang avsevärt. Brottet är att de vid två tillfällen klättrat över stängslet till Saab Microwave i Mölndal, grävt en grop och däri planterat vin- och fikonträd. Saab Microwave är en fabrik man tillverkar radar till vapen som bland annat använts av Storbritannien i Irakkriget. Att man valt att plantera just dessa växter har sin grund i en passage där profeten Mika beskriver en framtid där man smider svärd till plogbillar (den metallbit som sitter längst fram på en plog), profeten säger också att ”Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.” (Mika 4:4) Mika ger alltså en finfin bild av ett liv i fred där man i lugn och ro kan sitta och äta sina fikon och dricka vin.

Först tyckte jag att det här med att plantera lite växter utanför en vapenfabrik var lite töntigt, att den parlamentariska vägen skulle överglänsa alla andra vägar. Men efter att har lärt mig lite mer om ickevåldstankar och bakgrunden till planteringen så börjar min hjärna bli mjukare och mina tankar mer flexibla. Det är ju en alldeles utmärkt idé att ta saken i egna händer och börja bygga den fredsträdgård man vill se. En smal, smal väg till livet och ett komplement till att skicka protestbrev, rösta, och skriva debattartiklar. Sverige är världens åttonde största vapenexportör, något som gör att vi svenskar är med och bidrar till att göda konflikter där människor mördas. När jag inte gör något för att hindra detta så är jag ju faktiskt med och låter människor falla för vapen som genom de pengar exporten drar in ger mig större välfärd. Jag är med och låter mitt land bryta mot folkrätten. Jag mår illa av att tänka på det. Särskilt nu, i samband med OS så blir det tydligt att en åttondeplacering är rätt högt.

I skrivande stund känner jag att detta nog inte är min sista Vin och Fikonträdsrättegång, nästa gång kanske jag ska sitta bland de åtalade. Fast, det är klart, om vi är många som viker in på den smala vägen så skulle kanske den där vapenfabriken förvandlas till en trädgård där vi satt och spelade kort och sjöng glada sånger under doftande fikonträd.

Liv Södahl


Rättviselängtare som vill vara en Jesu efterföljare. Provar på ö-livet i Göteborgs södra skärgård.


Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Rom 12:16-21

Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet,
han fyller mitt liv med allt gott,
och jag blir ung på nytt som en örn.
Herren handlar rättfärdigt
och ger de förtryckta deras rätt.

Psalm 103: 1-6


”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Matt 7:12-14
Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan