Eftertankar

Tänk om man vågade…

Den här veckan träffas SMU:s volontärer på Utbildningscentrum, Lidingö för en veckas uppföljning. Man berättar om hur härligt och besvärligt det kan vara att möta människor från en annan kultur när man själv är så präglad av sin egen. Om du vill veta hur de haft det kan du läsa deras rapporter. Tänk att man kan mötas trots att det är så mycket som skiljer åt, tänker jag när jag lyssnar till deras berättelser.

Lukas berättar i Apostlagärningarna om ett möte som utspelade sig på stora vägen mellan Jerusalem och Gaza. En svart man som tillhörde en särskild sexuell grupp och som var högt uppsatt tjänsteman hos den etiopiska drottningen var på hemväg. Då uppmuntrade Anden lärjungen Filippos, som var en del av den judiska kulturen, att närma sig den läsande mannen i vagnen. Och istället för en kulturkrock skedde ett kulturmöte av bästa sorten! Filippos och mannen började samtala och samtalet ledde fram till att mannen döptes för att glad fortsätta sin resa. Tänk att man kan mötas trots att det är så mycket som skiljer åt, tänker jag när jag läser berättelsen.

”Ingen växer utan möten” påstår ett känt studieförbund. Så sant, så sant. Men det är en stor utmaning att våga möta det främmande och okända. Etnicitet, sexuell läggning, socialgrupp, ekonomiska faktorer och så vidare skapar verkligen gränser mellan oss människor.

Då tycker jag att SMU-volontärerna är föredömen. De har vågat steget ut i det okända. Genom att våga har de gjort möten som förenat dem med människor från andra kulturer. Dessa möten har förändrat dem för resten av livet.

Då tycker jag också att Filippos är ett föredöme. Han förenade öppenhet med tydlighet. Nyfiket frågade han den läsande mannen ”Förstår du vad du läser?”. Tänk om mannen svarat ”Jag behöver ingen som förklarar nåt!”.  Då hade aldrig samtalet utspelat sig. Men man måste vara beredd att bli avvisad, det handlar om respekt för andra människor.

Samtidigt mötte han mannen med den tro han själv hade. ”Med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom”. När samtalet ledde fram till frågor om tron var han beredd att dela med sig av sina erfarenheter av att ha mött Jesus.

Jag tror att det går att förena öppenhet och tydlighet i ett äkta möte. SMU-volontärernas berättelser och Lukas berättelse visar det. Låt oss våga gå över gränser, där väntar en medmänniska på oss!

P-O Sveder Renklint


Huskvarnabo, pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan
En ängel från Herren sade till Filippos: "Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde."

Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja.

Anden sade till Filippos: "Gå fram till vagnen och håll dig intill den."

Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?"  "Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?" svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom.

Skriftstället som han läste var detta: Liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det       öppnade han inte sin mun.

Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande, när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: "Säg mig, vem talar profeten om - sig själv eller någon annan?"

Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom.

När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: "Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?" Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. 

När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin resa, fylld av glädje.

Apg 8:26-39

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltextEftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan