Eftertankar
Som man bäddar får man ligga
– om man inte…

I söndags såg jag en Oscarsnominerad dokumentär om USA:s lag i rullstolsrugby. Några av kämparna deltog även i Paralympics i Beijing helt nyligen.

En av spelarna berättade hur det gick till när han blev förlamad. Han hade varit på fest men sedan råkat somna på det öppna flaket till en pickup efter en del alkohol. Hans kompis satte sig bakom ratten och körde iväg ekipaget men plötsligt var olyckan framme och gjorde den ene till invalid.

Nu hade åren gått och de var åter bjudna på fest men den olycksdrabbade föraren vågade sig inte dit av rädsla för alla gamla kompisar. Han kände sig anklagad, utpekad och skuldtyngd för att ha orsakat en människa livslång invaliditet. Kompisarna på festen försäkrade att de inte kände så men han vågade helt enkelt inte tro det.

Tänk dig att en jämnårig kille då plötsligt skulle säga: Du är förlåten! Vad du än tror är orsaken till denna förlamning, vad än andra säger är anledningen till sjukdom och invaliditet så säger jag dig: Det är förlåtet! Alla dina missar i livet är förlåtna! Allt är förlåtet!

Hur kan någon bara säga så?!

Det vore ju ett hån mot alla orsakssamband vi människor är så förtjusta i att spekulera över. Gjort är gjort och kan väl inte göras ogjort igen – ja, om han inte är Gud vill säga?

Ändå var det just så han sade där i trängseln, när han inte bara såg den lame, utan även visste vad folk runt omkring tänkte om orsak och verkan, men fortsättning följer…

Som man bäddar får man ligga – om – man inte har en tro uppåt väggarna och vänner som går i taket och börjar fira! Tänk att allt detta finns i vår kyrka, både i vårt nuvarande samfund och i andra församlingar. Vad skulle inte kunna hända om fler agerade efter en sådan tro som den lame och hans vänner visade?

”Tron kan försätta berg men tvivlet kan sätta tillbaks dem igen”, om man få tro Tage Danielssons ”Eftertanke”. Får man tro Jesus Kristus behöver man inte ligga som man bäddat och vi behöver inte heller ligga kvar inbäddade i historiskt dimmiga traditioner och trångsynt tänkande. Livet är mycket mer spännande än så om vi vågar använda oväntade öppningar. Med Människosonen är det alltid bäddat för uppståndelse och fest i Kapernaum så vi kan börja fira nu!

Välkommen på fest igen till våra kyrkor på söndag!

Per-Daniel Liljegren


Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, rektor i Tärnaby men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet.

 
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” – och nu talade han till den lame – ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Mark 2:1-12


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan