Eftertankar

Sänd mig!

Att använda apostlahästarna innebär att gå. Gick gjorde Jesus och lärjungarna, och när vi ber om att bli sända handlar det väl också om att ta emot uppdraget och gå, i frid och glädje som vi hälsar varandra i nattvardsfirandet. Att bli sänd av Gud måste innebära att få ett uppdrag, en möjlighet där just jag behövs. Ingen annan än Gud känner mig fullt ut, ingen annan än Gud kan just därför forma ett uppdrag åt mig, säker på jag skall klara av det.

Undrar om Petrus tänkte så när han fick veta att på honom skulle hela kyrkan byggas? Jag tror knappast det. Och inte har väl jag tänkt så när jag har förstått att jag har något speciellt som Gud vill med mig.

Det är säkert bra med ödmjukhet, men för mycket sådan blir lätt till rädsla och motvilja mot det som Gud har som sin plan. Det kan alltför lätt bli så att de egna planerna tar överhanden: jag hade ju tänkt så här..., jag vill göra det här först..., vänta några år, Gud, så att jag får förbereda mig...

En av de få böcker jag har kvar från min skoltid är boken Till Minne, där klasskamrater och lärare har skrivit små dikter och kloka ord. En av mina lärare skrev, så sant: "Sjömannen beder ej om vind, han lär sig segla." Den förnuftiga innebörden är naturligtvis att vi behöver bli skolade i det vi skall göra, så att vi kan klara av det. Men jag tänker också att vi ibland måste förlita oss på vinden, Guds heliga vind, och att den vet vart vi ska. Då kommer kanske både du och jag in i sammanhang som för oss verkar omöjliga eller som vi aldrig hade tänkt oss. Men Gud vet att vi klarar av det, Gud behöver oss där. Precis som han behövde Petrus och Paulus.
Sänd mig! Låt din vind komma, Gud!

Maria Wiell


diakon, studerar medieproduktion och journalistik vid Högskolan i Kalmar och arbetar som frilansjournalist däremellan   Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: - Du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan
skall jag bygga min kyrka...


Matteus 16:15-18

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan