Eftertankankar
Så normalt och friskt

Lyktstolpe, lagård, björkar, flexlinjen-skylt, ett par bilar. Lokföraren säger att de som ska gå av i Töreboda ska göra det på vänster sida i tågets färdriktning. Utanför är det kallt och snöpuder beslöjar lyktstolpen, åkern och hästen som susar förbi. Det ser så normalt och friskt ut där ute. Hade jag inte varit full av klimatfakta från trovärdiga källor så hade jag aldrig kunnat ana att jorden har feber.

Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, kommer en tredjedel av djurarterna på jorden att utrotas om medeltemperatur stiger med två grader (vilket den kommer att göra). Så mycket för Noaks ansträngningar med att bygga en ark för att rädda alla jordens arter. Sida släppte i början på året en rapport som beräknar att 46 länder riskerar att hamna i väpnad konflikt på grund av de påfrestningar som klimatförändringarna medför. Undrar just vad Fredsfursten tycker om detta…

Oh, denna jord som är skapad med sådan underbar precision. Och nu är jag med och förstör, och förstör och förstör. Klimatförändringarna drar undan mattan för Noaks verk, späder på krig och gör att de Jesus kallar för de minsta får det ännu svårare att klara dagen. Det är pinsamt att höra till detta slösande egoistiska släkte. Jag tycker så synd om den kvinna på Kenyas landsbygd som aldrig använt fossila bränslen och idag förgäves skådar mot skyn efter regnmoln, som i år inte kommer att sväva förbi. Stackars, stackars korallreven som inte klarar temperaturökningarna. Och stackars de mossor och annat i Svenska fjällen som kommer att försvinna. Tänk att jag, bara genom att leva som jag fostrats, och som alla andra lever, är med och UTROTAR och DÖDAR allt från människor till coola fjällavar.

Under Göteborgsmötet i juni sa Magnus Malm, att vi inte är kallade att definieras av världens problem utan kallade att definieras av den levande Guden. Kallade till Guds rike och att det är människosonen vi ska stå upprätta inför, inte klimathotet. Oh vilka bra ord! Jag vill göra källsortering, cyklade och lägre inomhustemperatur till ett sakrament. Jag vill vara den jobbiga kunden och släktens dåliga samvete om det kan göra mig och skapelsen mer hel. Jag vill avstå med glädje och jag vill våga tro att finanskrisen kan vara ett uppvaknande från mammon till Kristus.

Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss, syndare och hjälp oss att leva som Paulus skriver i Romarbrevet 12 vers 2: Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt

Liv Södahl


Rättviselängtare som vill vara en Jesu efterföljare. Provar på ö-livet i Göteborgs södra skärgård.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psaltaren 102:26-29


Han sade till mig: "Ser du, änniska?" Han förde mig tillbaka till strandkanten. 
Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: "Detta vatten  flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt.  
Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom."

Hesekiel 47:6-12

Svenska Missionskyrkan