Eftertankar
Refuger är bra

Trafiken var tät runt om oss. Halvvägs över gatan hade vi blivit stående hand i hand på övergångsställets refug mitt i Göteborg, syskonbarnet Line och jag, då Line utbrast med hög stämma:

- Refuger är bra. Här kan vi stanna om vi inte hinner över tills nästa bil kommer. Och vet du Elisabeth. Vi är säkra här. Det är bara att vänta tills det farliga är över. Då är det dags att gå igen.

Fyraåringar är häftiga. Med rakhet och tydlighet delar de sina insikter. Den dagen påminde Line mig något viktigt om refuger.

Det är helt sant att en refug erbjuder en plats där vi kan vara säkra. Ordet refugium betyder ju tillflyktsort. Det finns ett område där vi får stanna upp fast det kan tyckas som livsfarligt och kaos runt omkring en.

Varje gång jag numera går över gatan och stannar till på en refug tänker jag på Lines ord. Vikten av att ha tillgång till platser, miljöer och människor som man kan vänta hos tills det som är stökigt i livet reder upp sig.

Var har du dina tillflyktsorter? Var stannar du upp när du behöver?

Veckans bibeltexter berättar om möten mellan Jesus och lärjungarna. Möten som faktiskt är likt refuger.

Lärjungarna hade gett upp. Livet hade inte blivit vad de tänkt sig och då finns Jesus plötsligt där. Ser, ställer frågor och delar livet. Är närvaro mer än ord men som samtidigt utmanar rakt in i våra liv.

Fortsätt på samma väg tycks Jesus säga till oss.

Erbjud rum och miljöer där du och andra delar livet! Hitta tillflyktsorterna. Var likt refuger för varandra, inte minst när livet gått sönder.

Refuger är bra, sade Line. Jag skulle med en stunds eftertanke till och med säga att refuger är livsnödvändiga!

Lärjungarnas möte med Jesus är som en tillitens famn… Eller säg refug mitt i livet som tillåter lärjungarna att vänta tills de är mogna att ta ett steg till. Det inspirerar mig till eftertanke…

Hur kan jag den här veckan vara famn för andra och samtidigt peka på den som famnar allt?


Elisabeth Lindgren


trivs när jag får upptäcka vär(l)den i livet
 - arbetar just nu som utbildningskonsulent i MissionskyrkanHär är några bibeltexter som förslag att läsa.

Texter som på olika sätt berättar hur Jesus valde att möta lärjungarna mitt i deras vilsenhet efter påskens omvälvande händelser.

Joh 21:1-14 
Joh 21:15-19
Joh 20:24-31


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan