Eftertankar
Rabbi

– Rabbi!
Va? Sade hon Rabbi? Till mig?

Vi hade stämt möte på en hotellrestaurang inte långt från T-centralen i Stockholm. Jag var rektor långt uppe i Lappland som annonserade efter lärare. Hon var en judisk kvinna med kvalificerade kunskaper och kvaliteter, som nu sökte tjänst.

Jag vet inte hur realistisk vi båda trodde en anställning skulle vara men eftersom jag ändå var i Stockholm i ett annat ärende stämde vi träff för en pratstund. Hon berättade om sin bakgrund och flera olika projekt hon arbetat med, bl.a. i Israel. Jag beskrev mer och mer engagerat hur jag såg på skolans uppdrag, lärande och undervisning men kunde inte heller låta bli att komma in på profeterna i gamla testamentet och en del av våra gemensamma rötter. Mest nyfiken var jag nog egentligen på hur hon själv, som judinna såg på detta, och på Jesus från Nasaret. Och det var väl ungefär då, en bit in samtalet som hon kallade mig rabbi!

Hade jag inte varit kristen och läst nya testamentet hade jag kanske inte brytt mig så mycket om det. Nu – tog ordet så kraftigt tag i mitt inre att jag aldrig kan glömma händelsen. Jesus själv sade ju: ”Ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.” Jag hade heller aldrig trott att risken för något sådant var speciellt stor, särskilt inte för mig, i Stockholm, detta millennium. Vad i all sin dar hade jag sagt som gjorde att hon tilltalade mig rabbi?

Kanske uttryckte hon att jag verkade ha någon sorts kunskap som hon inte hade. Kanske framstod jag som någon sorts läromästare. Det låg i varje fall värme, värdighet, för att inte säga vördnad i tilltalet.

*

Om bara några dagar ska riksdagen besluta om en ny skollag. Landets lärosäten har ett mycket pressat schema att ta fram nya lärarutbildningar. På många skolor våndas man över betygssättning och bedömning innan sommarlovet tar vid. Stora och omfattande reformer ska göra att svenska elever lär sig mer och bättre än tidigare – men vad spelar egentligen störst roll?

Förra året kom en gigantisk sammanställning av över 52.637 enskilda studier av vad som påverkar elevers lärande. Den Nya Zeeländske forskare John Hattie har under 15 år gått igenom ett material med säkert 80 miljoner elever och rangordnat 138 olika faktorer som påverkar lärande, t.ex. läxor, datorer, små klasser, nivågruppering, kursplaner, prov. Inte mycket av det som vi ofta diskuterar visar sig ha någon avgörande betydelse för elevernas lärande.

Det som har allra störst betydelse för elevers lärande är kvaliteten på lärarna – och relationen lärare–elev! Särskilt lärare som är passionerat intresserade av hur elever lär, vad var och en förstår – och inte förstår – och lyckas skapa ett klimat där frågor och tvivel är välkomna.

Jag tror inte de första lärjungarna anade konsekvenserna av att säga ”ja” till Jesu uppmaning ”Följ mig!” Men när jag idag lägger Bibeln bredvid Hatties analys och reflekterar över historiens gång och mina egna erfarenheter är jag inte förvånad över att Jesus från Nasaret haft – och har – en sådan helt avgörande betydelse för hela mänskligheten.

Vem är din rabbi?

 

Per-Daniel Liljegren

Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, skolchef i Sorsele kommun men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet

 


När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?”
Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen.
Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus).
Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!”
Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”
Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Joh 1:36–46


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan