Eftertankar

Jag har just placerat en del av mina pengar i en aktieobligation (alternativ energi). Det är en klok investering, tror jag. Jag hoppas att min bank har goda förvaltare.

Jag placerar en annan del av mina pengar i gåvor till Missionskyrkan och den församling jag tillhör. Det är också en klok investering, tycker jag. Men vad får jag tillbaka? Inte pengar – men väl så mycket annat! Låt mig ta några exempel.

Under mina resor i Indien har jag mött många människor som genom stöd från Missionskyrkan fått bättre förutsättningar att förändra sin situation. Man glömmer aldrig blicken hos en kvinna som hela sitt liv levt på botten av värdeskalan men som lärt sig läsa, blivit medlem i en kvinnogrupp och sparat en slant. Man glömmer heller aldrig de glada skratten från barnen i Mumbais slum som fått papper och färgkritor i något av kyrkans projekt.

Under mina år som konsulent i ett av Missionskyrkans distrikt var jag på många tonårsläger. Man glömmer aldrig synen av ungdomar som spexar och har hur kul som helst, helt utan droger. Man glömmer heller aldrig alla de ledare som gjorde det möjligt genom att ge av sin tid och sitt engagemang.

Under mina uppväxtår hörde jag till en liten församling på den västgötska landsbygden. Där fanns trygga bönder och en fiskare som bad till Gud så att man som liten grabb var tvungen att vända sig om för att se om Gud själv satt på bänken bakom. Under mina år i en av Stockholms förorter tillhörde jag en församling som satsade på en ny kyrka i sitt stadsdelscentrum för att göra skillnad där.

Allt kan inte mätas i pengar, men ibland verkar det så. Det finns en risk att vi ser på människor utifrån om de är lönsamma eller ej. Är de inte det är vi inte beredda att satsa, låter det som. Jag vänder mig emot en sån´ människosyn.

Allt kan inte heller vara lönsamt för mig. – Vad får jag ut av det, är en vanlig fråga. Vi kan mena att delta i gudstjänsten, att ge av sin tid som ledare, att ha ett politiskt engagemang osv. – Ingenting, kanske är rätt svar, men en del andra kan få ut mycket.

På skrivbordet jag just nu sitter vid ligger min almanacka, Bibeln och en broschyr från banken. Just så ser mitt liv ut. Jag försöker få alla delar att gå ihop. – Vad gör jag med min tid, med min tro och med mina pengar? Det är en enkel fråga men det finns inget enkelt svar. Men jag ber: - Gud, hjälp mig att vara en god förvaltare!


P-O Sveder Renklint


Huskvarnabo, pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan