Eftertankar

Nådens gåvor

”Orsaken till kristendomens tillbakagång är inte bristande lärdom eller övertygelse eller målmedvetenhet. Nej, orsaken är att de kristna saknar nådegåvor, det vill säga en rikedom av den heliga Andens nåd som gjorde den första kyrkan så dynamisk.” Så skriver den ortodoxe kyrkoledaren Nikolaus Zernov om nådens gåvor.

Aposteln Paulus talar om att vi har olika gåvor, eftersom vi har olika uppgifter. Läs vad han skriver till församlingen i Rom, kapitel 12:3-8, episteltext söndag 12 augusti. Andens gåvor är inte fixerade till antal – jämför 1 Kor 12.

Inte all andlighet är kristendom, som folk ibland tycks tro. Andens gåvor har nämligen alltid sitt centrum och sitt innehåll i Jesus Kristus.

Nådens gåvor ges till församlingens uppbyggande. Den ene har vad den andre saknar och gåvorna får komplettera varandra: profetisk gåva, undervisningens gåva, tröstens gåva, ledarens gåva.

Men nådegåvorna är inte begränsade till kyrka och församling utan leder till tjänst för medmänniskorna. Om inte gåvorna leder till tjänst och vittnesbörd i världen, är de inte den heliga Andens gåvor. Ty församlingen är till för världen och Andens gåvor hör samman med Andens frukter. ”Tjänandets gåva åt den som tjänar” (Rom 12:7).

Så låt oss bedja om ett förnyat bruk av Andens gåvor i våra församlingar. De är inte teori utan erfarenhet. De är inte våra prestationer utan Guds gåvor. Det grekiska ordet Karis betyder nåd – därför talar vi om de karismatiska gåvorna.

 
Lars Lindberg


Lars Lindberg, Uppsala, pastor i Svenska Missionskyrkan, tidigare missionssekreterare och rektor för Teologiska Seminariet, Lidingö


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan