Eftertankar

Nåd och tjänst

”Jag  tar minsann inte till några stora ord, jag har lärt mig att vara ödmjuk.”

Jag undrar om inte det är höjden av hyckleri, när jag eller någon annan någon gång uttrycker sig så. Den som är ärligt och uppriktigt ödmjuk behöver inte tala om det. Den som gör stora handlingar, eller för den delen små men som får stor betydelse, gör det i bästa fall inte för sin egen skull – utan för den som handlingen är riktad till.

Häromdagen kom jag på mig själv med att ömka mig, riktigt rejält till och med. Jag tyckte själv att jag hade gjort mig förtjänt av tack och beröm i en bestämd situation – men det uttalades aldrig, när jag hade väntat mig det. Det gjorde ont, jag hade ju redan innan bestämt mig för att människor borde, bildligt talat, lyfta mig på sina händer och säga både ”ack” och ”oh!”. Men nej!

Efteråt fick jag mig en tankeställare. Visserligen hade jag lagt ner mycket tid och engagemang i den bestämda situationen, men jag hade väl ändå inte gjort det för att få andras beundran?
Och så tänkte jag efter – vad hade varit min drivkraft, vad ville jag med det jag hade åtagit mig? Och svaret jag kom fram till var att jag nog hade andra, viktigare skäl än att först och främst få beundran och tack.

Jag tror att det är bland annat detta som Jesus-orden den här söndagen handlar om. Drivkraften. Varför gör jag det jag gör? Varför ber jag? Varför hjälper jag en medmänniska? Varför tar jag det här uppdraget? Varför går jag till kyrkan? Varför – vad är min drivkraft?

Det är inte de stora ordens människor som gör jorden till en bättre plats – det är dina och mina vardagliga, enkla, hjälpsamma händer. Samma händer som efter en dags arbete och hjälpsamhet knäpps i ödmjuk bön. Av den enda och enkla anledningen att det är gott med ett samtal med Gud, som tack för dagen och som en bön inför morgondagen.


Maria Wiell


diakon, studerar medieproduktion och journalistik vid Högskolan i Kalmar och arbetar som frilansjournalist däremellan"När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver
redan innan ni har bett honom om det.

Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda."

Matt. 6:5–13


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan