Eftertankar
Nåd och tjänst

Psaltaren är bönboken framför andra, i den finns böner och ord för varje livets tillfälle. När bönen som mest behövs känner jag många gånger att mina ord är för ytliga, för små och futtiga. Då går jag till Psaltaren, och de mångtusenåriga orden kan bli mina. Den söndag som är nådens och tjänstens söndag är psaltartexten en av de innerligaste bönerna. Orden riktas till Gud, allas räddare och Herre och som också är förlåtelsens möjlighet.

När jag läser orden känns det som om författaren ägnade sig åt mental träning, den där dagen när orden skrevs.
”Herre, du som är god.”
”Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna tillrätta.”
”Han leder de ödmjuka rätt.”
”Allt vad Herren gör är nåd och rätt.”

Det är som om författaren, bedjaren, inte riktigt, riktigt vågar tro på Guds godhet utan måste övertyga sig själv samtidigt som han ber. Sådan är ju Gud, därför vågar jag be…

Och jag tänker: kanske hade bedjaren mött människor som hade talat om för honom att han hade gjort något helt oförlåtligt; kanske hade han fått höra länge och väl om den dömande Guden; kanske hade bedjaren länge och innerligt talat till Gud utan att få något gensvar. Oavsett vilket och trots det ville han inte ge upp, han fortsatte att be, men var då också för sin egen skull tvungen att påminna sig själv om att Gud är godheten, Gud är förlåtaren – varför skulle det annars vara någon mening med att be?

”Tänk på mig i din trofasthet”
”Herre, lär mig…”

Vem var psalmisten som skrev bönen i Psaltarens 25:e bok? Kanske var han – eller hon – en person i min egen situation. En människa som känner osäkerhet, som längtar efter råd inför framtiden – den riktigt nära och den mer långsiktiga. En människa som vet med sig att bristerna är alltför många, men som också vill tro att det finns förlåtelse, från Gud om inte från någon annan.

Kan då jag ta psalmistens ord och göra dem till mina en gång till? Ödmjuka mig, erkänna för mig själv och Gud att jag är beroende och behöver vägledning. Behöver – ja, det kanske inte är så svårt att konstatera. Men att ta emot och följa Guds vägledning kan vara desto svårare, att ge utrymme för någon annans tankar än mina egna. Det kan ju störa – hemska tanke! Då behöver jag den mentala träningen igen. ”Herren är pålitlig och god.” Då gör det väl inget om han stör. Varför skall jag inte ge denne Gud lite mer plats i mitt liv? ”Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet.” Ännu en påminnelse som gör att jag vågar hoppas att nuets oklarheter och ovisshet snart skall leda till något konstruktivt och användbart, i Guds tjänst. Under tiden får jag liksom psalmisten ägna mig åt mental träning, till och med med lånade ord.

Maria Wiell


diakon, studerar medieproduktion och journalistik vid Högskolan i Kalmar och arbetar som frilansjournalist däremellanHerre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet, mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den ditt namn till ära.

Psaltaren 25:4-11

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan