Eftertankar
Mitt hjärta har öron!

Världens viktigaste möte. Jo, så tänker jag; Världens Viktigaste Möte. Men inte om gudstjänsten som kommer. Inte heller om kvinnan jag samtalade med om livets insida. Utan om Köpenhamnsmötet.

Just nu sitter de där. Ett antal människor, mest män, med mycket makt i sina händer. De har mina barns framtid i sina händer. Gud, jag hoppas och ber, att de har öron att höra med. Så att de kan vända om. Så att vi kan vända om.

Jag hoppas och ber att de inte är som barnen på torget i texten. Som inte kan komma överens. Vare sig i glädjedans eller sorgesång. Som sitter där i klungor, var och en sig själva nog, och ropar till varandra.

Jesus talar om profeterna. Jag tänker på de profeter som sedan 1990 har ropat på omvändelse. Först med brittisk accent. Sedan på alla världens språk. De har ropat att vi måste förändra våra liv. Att jag måste förändra mitt sätt att leva. Klimatsmart. Koldioxidneutralt. Men vem har öron att höra med?

Samtidigt ska ju hjulen snurra fortare, min konsumtion öka, produktionen mångfaldigas. Annars förlorar arbetaren i Trollhättan sitt jobb, sin självkänsla, sitt sociala nätverk, sin familj… På nytt sätter julhandeln rekord. Vem ska jag tro på? Det är så många röster som ropar.

Jesus talar om att himmelriket tränger fram. Ända sedan Johannes dagar är det på väg. Ständigt på väg – i mitt liv och till nya hjärtan. För det riket kommer ju inte på ett sådant sätt att vi kan fånga in det. Peka på det. Säga: Här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom oss. Som ett frö, ett senapskorn, som rotar sig i hjärtats goda jord. Där det börjar växa.

Lite lustigt kanske, men där växer ett par öron på mitt hjärta. Faktiskt är det så att mitt hjärta har öron! De öron Jesus vill att jag ska lyssna med.

Och lyssnar jag med de öronen blir det hela enkelt. Då vet jag vilka röster jag ska lyssna till. Då vet jag att det är hög tid att vända om. Att bana väg för Herren. Han som kommer till oss i dessa minsta som är våra bröder. De som drunknar i lerfloder. De som torkar ut i ökenhetta. De som bränner sig på solljuset. De vars risplantor sköljs ut i havet…

Gud, låt ditt rike komma.
Gud,låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Amen

Andreas Sköldmark


pastor som närvarande jobbar på Wettershus retreatgård

Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. 

Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: 'Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.'  Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: 'Han är besatt.' Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: 'Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.' Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt."
 

Matt 11:12-19

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan