Eftertankar

Mission impossible?

Ibland brukar jag fundera på vad som inte står i Bibeln – och varför. I samband med Kristi Himmelsfärdsdag har jag särskilt noterat att det inte står så här i Matteusevangeli-et 28:18–20:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför behöver inte ni gå ut.”

Varför står det inte så? Om all makt verkligen har getts åt Jesus Kristus – varför behö-ver han då säga till andra att gå ut? Skulle inte den som har all makt kunna fixa sig nya lärjungar ganska enkelt, helt utan hjälp från andra människor?

Jesus verkar tydligen se någon sorts poäng med att människor som vill följa honom själva går ut och lär andra något.

En del menar att man aldrig kan lära någon något – att man bara kan lära sig själv. Ak-tuell pedagogisk forskning visar dock att vissa villkor måste vara uppfyllda för att ett lärande ska ske på djupet:

1. Det man ska lära måste upplevas meningsfullt.

2. Det man ska lära måste variera på något sätt (i t.ex. färg, form, ljudstyrka, lukt, smak, känsla, intensitet).

Vem ska skapa denna mening och variation om den lärande lämnas helt ensam åt sitt öde, eller i händerna på någon som inte själv förstår lärandets villkor? Det är väl känt att det man lär beror starkt på det sammanhang man lär det i.

Spädbarn har t.ex. förmåga att uppfatta alla världens språkljud men kan inte lära sig ett främmande språk genom att bara se och lyssna på TV. Om samma person som på TV:n däremot kommer in i rummet och fortsätter tala med barnet – samtidigt som ett socialt samspel sker – lär sig barnet förvånansvärt enkelt det nya språket. Vi är tydligen skapa-de för att lära i samspel med andra.

Att lära sig hålla alla de bud Jesus har gett oss har jag upplevt både svårt och enkelt, ungefär som att hålla balansen på en cykel. Det finns miljontals böcker om kunskap och lärande men jag har hittills inte läst en enda bok som gör att man kan cykla. ”Cykelförmåga” är en kunskapsform man inte kan läsa sig till, den måste utvecklas i samspel med cykeln. På liknande sätt talar vissa forskare om begreppet ”tyst kunskap”, saker man lär sig men som inte kan beskrivas med något enkelt recept. Sådan kunskap hos t.ex. läkare och lärare måste utvecklas i samspel med andra som själva utvecklat denna typ av kunskap.

Kan det ha varit så att lärjungarna hade lärt något av Jesus som inte kunde beskrivas i ord, som inte går att läsa sig till i Bibeln, något som handlade om förhållningssätt till Gud och andra människor?

Kravet på katekeskunskaper hos svenska folket bidrog visserligen till läskunnigheten redan på 1600-talet men med hjälp av det som inte står i missionsbefallningen kan jag höra följande i den här texten: Ni som själva har vandrat med mig dag och natt i flera år, ni som har fått en helt ny mening i era liv, ni som har sett Guds kärlek i all sin varia-tionsrikedom, ni som har sett mitt kroppsspråk, ni som såg hur jag böjde mig ner och ritade med fingret på marken, ni som såg mina tårar vid Lasarus grav, ni som hörde mitt inlägg i skattedebatten, ni som lärt känna mitt tonfall: Gå ut och bemöt andra människor på samma sätt, fortsätt att ge till andra det jag har gett er.

– Men det är ju ett omöjligt uppdrag, kan man invända.

– Ja, för människor är det omöjligt men inte för er, jag kommer nämligen att vara med er själv alla dagar till tidens slut!

För mig känns det fantastiskt att få tillhöra en gemenskap vars uppdrag kan formuleras så enkelt men som aldrig upphör att fascinera: Döp och lär!

– Hon ska bli badad av en präst, sade min dotters kompis förtjust, när hon hörde vad som ska ske på lördag i min kyrka.

Kanske fler vill följa efter när de ser en nära vän ta ett så viktigt steg i sitt eget livslånga lärande om alla de bud Jesus Kristus har gett oss.


Per-Daniel Liljegren


Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, rektor i Tärnaby men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet.


De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå.

När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.


Matt 28:16–20

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan