Eftertankar
Mikael och draken

Den helige Mikaels dag handlar om änglarna, om hur Mikael har besegrat draken. Men vem är Mikael och vem är draken? Den viktigaste bibeltexten denna dag kommer från Bibelns sista bok, från Uppenbarelseboken, som ger oss en framställning med grandiosa och ibland skräckinjagande visioner. Den är nog Nya testamentets mest svårtolkade bok, men grundtemat är tydligt och klart. Det handlar om en kamp mellan ont och gott och ger tröst till den lidande församlingen. Läs Uppenbarelseboken 12:7-12!

Vem är draken och vem är Mikael? Det symboliska språket talar om draken, ormen från urtiden. Det är alltså namn för Djävulen eller Satan, ”han som förför hela världen” (v.9). Det handlar om den destruktiva, onda makten. Och vem är Mikael? Det är en ärkeängel, en skyddsängel och representant för Gudsfolket. Men ännu viktigare: Mikael är en beteckning för Jesus Kristus själv.

I ett mytologiskt språk berättas om hur Mikael störtade ned draken, det betyder att Kristus i sin död och uppståndelse en gång för alla vunnit seger. Det är alltså en framställning av den kristna trons centrum. Man kan då säga, att kapitel 12 är centrum i hela Uppenbarelseboken.

Bibeln uppmanar oss inte att ägna stort intresse åt djävulen – det kan leda till ren vidskepelse. Bibeln ger inte heller plats för någon ängladyrkan – det leder bara till spekulationer. Men däremot vill den kristna tron hjälpa oss att med Guds klarsyn avslöja de onda makterna i vår värld och att berätta om mästaren från Nasaret, som ger oss hopp om fred och frälsning och rättfärdighet. Och för att berätta om detta kan vi använda oss av de färgstarka visionerna i Uppenbarelseboken.

Lars Lindberg


Lars Lindberg, Uppsala, pastor i Svenska Missionskyrkan, tidigare missionssekreterare och rektor för Teologiska Seminariet, Lidingö


  Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.

Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort."

Uppenbarelseboken 12:7-12

 


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan