Eftertankar

Midsommar och lovsång


 "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord". Så börjar de väldiga skapelseberättelserna i Första Mosebok, på latin Genesis. De är något att läsa, när sommaren når sin höjdpunkt på midsommardagen, som enligt somliga vore den naturliga nationaldagen i vårt land. Skapelseberättelserna kan läsas på fel sätt, om man tror att de är vetenskapliga beskrivningar av hur kosmos, jorden och människosläktet kommit till. De är i stället hymner, som ger beskrivningar av människans situation i dag, om hennes förhållande till Gud och världen. När vi sjunger lovsång, får vi veta något om människan och Skaparen, om människan och djuren och hela den övriga världen.
 
Adam är inte namnet på en historiskt åtkomlig gestalt. Adam betyder människa. Eva betyder den levande, modern. Adam och Eva – det är du och jag – det handlar om människan och hennes Gud.
 
I midsommartiden, blomstrens och fruktbarhetens tid, får vi sjunga vårt lov till den Gud som sade: ”Ljus, bli till! Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott” (v.3-4). Och Gud manade fram jorden och vattnet och de två stora ljusen på himlavalvet och skapade fåglar och fiskar och boskap och kräldjur och vilda djur. Och Gud skapade oss människor.
 
”Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem”(v.26, 27). Detta är då vår kallelse: Att vi prisar Gud och tjänar våra medmänniskor. Detta är meningen med livet, i midsommartid och alltid. Det innebär att vi är Guds tjänare genom att inte som nu fördärva utan förvalta och bevara Guds skapelse. Kyrkan och alla människor av god vilja är Guds stora miljöparti!
 
Svenska Missionskyrkan vill alltså stå i livets tjänst. I vår historia finns PP Waldenström, som påskyndade traditionen att knyta en viss blomma till varje landskap. I Missionskyrkans historia finns också predikanten och riksdagsmannen Carl Boberg från Mönsterås, som skrev sången ”O store Gud”, som märkligt nog är den svenska sång av alla kategorier som är mest älskad och sjungen över hela världen! Sjung med i lovsången:
 
Då brister själen ut i lovsångs ljud:
O store Gud, o store Gud.    
 
Lars Lindberg


Lars Lindberg, Uppsala, pastor i Svenska Missionskyrkan, tidigare missionssekreterare och rektor för Teologiska Seminariet, Lidingö


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan