Eftertankar

Lyssna till honom

I Mark 9:1–13 läser vi om hur Gud uppenbarade sig för Petrus, Jakob och Johannes på berget. Där såg de sin mästare som strålade och lyste. Man kan ana att de efter en sådan upplevelse som liksom saknar motstycke var ivriga att berätta för andra om vad de sett och upplevt. Men jag kan inte låta bli att samtidigt undra vilken respons de fick av andra när de berättade om vad det upplevt. Lyckades de förmedla innebörden av denna händelse bland sina samtida?
 
En ung svensk kille som studerade till journalist var på genomresa i Costa Rica och bad om att få genomföra en intervju med mig i min roll som volontärarbetare för Svenska Missionskyrkan. När han med sin ungdomliga iver och entusiasm ställde sin första fråga blev jag helt ställd: "Brinner du för din uppgift att sprida ljuset till hedningarna?". Han ville veta mer om det internationella missionsarbetets roll i att sprida det evangeliska budskapet. Något enkelt svar hade jag inte att ge, men jag ansåg att det fanns en poäng i att problematisera frågan.
 
Tanken går till apostlarna. Hur förmedlade de sin verklighet, det som de kände så påtagligt, till andra människor? Det handlar ju i grund och botten om hur man sprider den lycka som man funnit, sina värderingar och ideal. Men nu är vi inne på osäker mark. De finns de som tycker att vissa muslimska länder inte lever upp till deras bild av hur ett samhälle ska fungera och då går man in för att förändra, och på detta sätt sprida egna värderingar om hur man till exempel tycker att mänskliga rättigheter ska se ut. Vi i västvärlden har ju till och med försökt att bomba fram nya ideal. I Latinamerika spreds de utländska inkräktarnas värderingar i kristendomens namn under kolonialiseringen. Man gick hand i hand med armén.
 
När apostlarna stod inför Gud på berget hörde de hans röst säga: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” (Mark 9:7). Vi uppmanas att lyssna, lyssna till honom som kommer med kärlekens solidariska budskap. Det är visa ord, men ack så svåra att omvandla i praktiken. Blotta tanken känns svindlande. Hur annorlunda skulle inte världshistorien sett ut om mänskligheten lyssnat innan man tagit till orda eller agerat? Vi uppmanas om och om igen i bibeltexterna att SE Jesus, att LYSSNA till hans röst även när han (det vill säga hans ”minsta” bröder och syster) är naken, i fängelse, törstig eller fattig (Matteus 25). Som missionsarbetare ska vi kanske inte i första hand sprida ljuset till ”hedningarna” i den traditionella bemärkelsen, utan inleda samtal och vara lyhörda för våra medmänniskor, deras verklighet och livssituation. 
 
Marine Hedström-Rojas


antropolog från Uppsala, bosatt i Costa Rica, Centralamerika, där ansvarig för ett skolboksprojekt som stöds av Svenska Missionskyrkan


 

 

 

 

 

 

 

 


Käre Gud,
lugna oss i vår iver
att exportera våra
egna tankar och
idéer utan att först
lyssna in dig i våra
systrar och bröder.

Led oss som finns
inom det internationella missionsarbetet att
hitta former för att
återberätta i Sverige
om det förtroendefulla
samtal som uppstår i
möten med människor
med andra verkligheter och förklaringsmodeller
än våra egna. Herre, hjälp oss att förhärliga dig genom att vara goda lyssnare.

Amen


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan