Eftertankar
Livets källa

Livets källa är ett samlande tema för texter där Johannesevangeliet kap. 4 är centralt. Jag älskar den text där det talas om kvinnan vid Sykars brunn. Hon får ett spännande samtal med Jesus. Texten är lång och detaljrik. Den finns enbart hos Johannes. Den ger oss som läsare många anledningar till funderingar!

Vem var kvinnan? Hur såg hennes vardag ut eftersom hon behövde gå till brunnen vid den hetaste tiden under dygnet? Varför var hon ensam där? 

Jesus möter och bemöter henne. Dialogen är spännande och utförlig. Den pendlar mellan frågor & svar och så en del påståenden som vi förstår att Jesus gör. Riktiga bedömningar som den namnlösa kvinnan bekräftar är sanna.

Det visar sig att hon känner till förväntningarna på Messias. Trots att hon inte är rättrogen judinna. Då påstår Jesus att han är denne Messias! Och så småningom inser hon sammanhanget. 

En nykristen ung kvinna ville gärna försöka berätta för sin bästa vän om sin tro. Men det är svårt att begripa att Jesus Kristus är Guds son. Att Gud själv kommer in i världen för att leva våra liv och dela våra villkor. För att visa oss att Gud faktiskt bryr sig.

Och så värjer sig många! Och letandet fortsätter: andar, kristaller, allehanda hokus pokus är lättare att ta till sig än tro på Jesus som Herren!

Att det ska vara så svårt! 

Jesus sa: ”Den som dricker av det här vattnet (eg. i brunnen) blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till Jesus: ”Herre, ge mig det vattnet så att ja aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”
Johannesevangeliet 4:13-15

Det är en viktig text för temat: Livets källa. 

En annan är denna:

Jesus säger: ”Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.”
Johannesevangeliet 5:36b 

Därför är Jesus Kristus i centrum i alla kyrkor! En bild av Jesus, en symbol, en skulptur kanske eller namnet rätt och slätt!

Gudstro finns över hela vår jord. Men den tydliga bilden av vem och vad Gud är finns bara i kristen tro.

Vi ber:

Gud,

du som råder över himmel och jord,

och som i din Son har uppenbarat din härlighet,

öppna våra ögon och hjärtan,

så att vi i hans ord och gärningar

ser din kärlek.

Amen


Christina Molin, pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan