Eftertankar

Liv och rörelse

Jag hade låst in min längtan längst in i källaren och försökt göra allt för att glömma bort den. I min ålder kan man inte förvänta sig något nytt av livet. Istället gäller det att behålla det man uppnått.  Men en dag smet den ut och stod plötsligt framför mig och sa´ ”Kom!”. Jag som hade slutat hoppas på nya chanser, nya möjligheter, vad skulle jag göra? Låsa in den igen så att den inte vände upp och ner på mitt liv? Eller ge upp och följa den?

Tänk om Gud en dag plötsligt ställer sig i vägen för dig och inbjuder dig att ta en annan väg än den du hade tänkt. Eller tänk om insikten att livet inte bara kan handla om ekonomi, karriär eller trygghet till varje pris långsamt smyger sig på. Vad gör du då? Rationaliserar bort din egen erfarenhet och insikt eller följer den?

Att följa sin längtan och sätta sig i rörelse kräver mod. Få av oss vågar gå mot strömmen utan att tänka på vad andra skall säga. Många av oss möter det största motståndet från oss själva, från vår egen bekvämlighet. Att välja nya vägar är inte enkelt.

Men att följa sin längtan efter Gud kan leda till ett nytt, annorlunda liv. Nej, inte ett enkelt liv, det kan många vittna om, men ett liv med en känsla av mening, med en inriktning och i ett sammanhang. Kan något gott komma från ett sådant liv? Att vara lite skeptisk skadar inte men varför inte följa med och se själv?!

P-O Sveder Renklint


Huskvarnabo, pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan

    Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.  När Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom, frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi (det betyder mästare), var bor du?" Han sade: "Följ med och se!" De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: "Vi har funnit Messias" (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: "Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas" (det betyder Petrus).
  
Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: "Följ mig!" Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret." Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"

Johannes 1:35-46

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan