Eftertankar
Kristus är uppstånden

Jesu död och uppståndelse tillhör en av de viktigaste händelserna i Bibelns berättelser. Allt som hänt dessförinnan pekar på något sätt fram emot just detta, och allt som händer efter färgas på något sätt av det som nu redan skett.

I en av söndagens predikotexter (Matt 28:1-20) läser vi om kvinnorna vid graven och hur de häpnar över att finna graven helt tom. Onekligen kände de även rädsla eller rent av fruktan, inför det märkliga som hänt. Vilken omvälvande upplevelse! Kanske hade de redan tidigt samma morgon fått göra stora eftergifter för att skaffa de kryddor som de burit med sig till graven.

Det är inte så svårt att leva sig in dessa kvinnors omsorger och hur de genom sina bestyr visar sin kärlek till Jesus. De gick för att göra sin mästare en sista tjänst. Kanske tänkte de på hur de sedan skulle bli tvugna att ensamma leva vidare, med sina förlorade drömmar. Men när de väl når fram till graven är den tom och där finns ingen längre att betjäna!

Låt oss stanna upp lite vid detta. Jesus sa ofta att han inte kommit för att bli tjänad, utan for att tjäna (Mark 10:45) och även denna gång behövde inte längre deras mästare varken deras omsorger eller tårar. Istället möts de av en ängel som talar om för dem att mästaren är uppstånden från de döda!

"Varför söker ni den levande bland de döda" (Lukas 24:5). Vi blir åter påminda om att det inte handlar om vår tjänst för Kristus själv, vårt engagemang för Honom personligen. Det visar sig att han inte behöver våra tårar, våra kryddor, våra tjänster eller våra omsorger. Han är uppstånden och han lever! Det tjänar inget till att vi själva försöker bli mästare i de goda gärningarnas konst. Det är våra medmänniskor och dem som vi på olika sätt har ansvar för, det är deras behov vi måste ta hänsyn till. Det är dessa som behöver oss.

Kvinnorna vid graven insåg det. De sökte upp de andra lärjungarna som var bland de som mest behövde dem, just då. De som ännu inte hört det omvälvande evangeliet om att deras mästare var uppstånden och inte längre fanns bland de döda, och därför gick de och berättade denna stora nyhet!

Mycket behöver göras för våra medmänniskors skull. Nog finns det tillräckligt med arbetsuppgifter för oss alla inom Guds skapelse - det räcker mycket väl åt oss var och en. Och Gud vill använda oss i sin skapelse, där vi kan förkunna evangelium genom handling – det räcker ofta med små, enkla, vardagliga ting.


Marine Hedström-Rojas


antropolog från Uppsala, bosatt i Costa Rica, Centralamerika, där ansvarig för ett skolboksprojekt som stöds av Svenska Missionskyrkan
 


Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda.

Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ?Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.? Nu har jag sagt er detta."

De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig."

Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: "Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er."

Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."


Matt 28:1-20


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan