Eftertankar

Kontraster

Klyftan mellan fattig och rik är stor i Kosovo. Riktiga lyxvillor har de värsta ruckel man kan tänka sig som närmaste granne. Dagligen ställs vi inför dessa starka kontraster som blir svåra att hantera som svensk och västerlänning. Visst finns skillnader hemma också, men inte så tydliga som här. Det är lätt att sätta sig till doms och glömma att vi byggt vårt demokratiska och solidariska samhälle under ganska lång tid.

I söndagens evangelietext finns dessa frågor med. Frågor om fattig och rik, och om vad rikedom egentligen är. Temat för söndagen ”Rik inför Gud” antyder att materiell rikedom inte är det som räknas till slut. Naturligtvis vet jag att detta är sant. Varken lycka eller mening finns att finna i materiell rikedom. Samtidigt anar jag att erfarenheterna från tiden i Kosovo har förändrat  mig. Dessa möten med fattiga människor som inte har mat för dagen, kommer att göra det lite svårare för mig att att bara tänka i andliga termer om rikedom kontra fattigdom.

När jag satt i ett möte tillsammans med byledare och Imam från byn Ajvalia, frågade jag om vad människor behövde som skulle utgöra en skillnad på lång sikt. Det jag menade var vilken hjälp som människor behövde mer än de mat och klädpaket som vi kan dela ut. Men byledaren förstod frågan på ett annorlunda (och kanske bättre) sätt. Han sa: ”Det vi behöver är att återupprätta solidariteten mellan människor. Vi hade den förut. Innan kriget hjälpte vi varandra. Men kriget tog detta ifrån oss. Nu tänker de flesta bara på sig själva.”

Men det finns också vittnesbörd om motsatsen. En av de märkligaste möten som jag varit med om i Kosovo handlar om det: Om solidaritet bortom gränser och logik.

En av patrullerna ur skyttekompaniet hade lämnat rapport om en familj som inte bara var fattig utan där också kvinnan i famlijen var mycket sjuk. Vid nästa besök medföljde pastorn och en ur sjukvårdspersonalen. KFOR har ingen möjlighet att bedriva sjukvård gentemot lokalbefolkning, men några enkla råd kunde kanske hjälpa. När vi närmar oss gården ser vi att det är flera människor där. Efter några trevande presentationer och handskakningar får vi klart för oss att hos denna familj finns i nämnd ordning: En Italiensk Carabinieri (en sorts militärpolis) och dennes tolk, en färgad kampsportsinstruktör, också Italienare, som pratar skaplig engelska. Dessutom en tysktalande Alban i trävarubranchen. Historien har många luckor, men jag får klart för mig så mycket att kampsportsinstruktören varit på den Italienska campen och utbildat Carabiniererna Han har då frågat efter någon Kosovansk familj att hjälpa, och på något sätt fått kontakt med trävaruhandlaren som i sin tur kände till denna familjs situation. Kampsportsinstuktören tycker att det är förfärligt att de bara har utedass (det har de flesta människor på den Kosovanska landsbygden) och tänker bygga ett badrum när han ändå är igång och renoverar huset till familjen.

Under tiden jag får dessa informationer besöker sjukvårdaren kvinnan i huset och får läsa en del dokument om läkarbesök, behandlingar och medicinering. Sedan går kommunikationen på engelska till en av våra tolkar, därefter till Caribinierens tolk som översätter till Italienska osv. Kampsportsinstruktören säger att om det handlar om mediciner är det bara att säga till, så betalar han vad det kostar (mediciner är annars ofta en oöverstiglig kostnad för fattiga Kosovarer). När jag frågar varför han gör detta, så är det enkla svaret:”Jag ville hjälpa någon”

Ronny Augustsson


Pastor i Svenska Missionskyrkan, under april - november bataljonspastor för den svenska KOFOR-styrkan i Kosovo, KS 17Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår.

Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.
 
I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida.

Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.

Men Abraham svarade: Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.

Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.

Abraham sade: De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.
 
Mannen svarade: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.
 
Men Abraham sade: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.

Luk 16:19-31

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan