Eftertankar
Kan man bli avdöpt här?

En ung man, jag inte kände, kom inrusande i kyrkan. Hans spände ögonen i mig och frågade: Kan man bli avdöpt här? Det hade blivit klart för honom att han blev döpt som spädbarn. Nu ville han få det ogjort. Han ville bli avdöpt! Han har aldrig bett om att få bli döpt, var hans argument.

Dopet står i fokus den första söndagen efter Trefaldighets-söndagen. Men även den söndag som poängterade Fadern, Sonen och Anden  fanns dopet liksom med i tankarna!

En av texterna från Gamla Testamentet på Trefaldighetsdagen eller Missionsdagen talar om de Guds ord som ska ”läggas på hjärtat, bindas som ett tecken kring armen och vara kännemärket på din panna.” (5 Mos 6:4-9)  Med andra ord hemligheten bakom förbindelsen mellan Gud och människa!

Så fortsätter Bibelläsandet och Nikodemos kommer genom Johannesevangeliet in i bilden. Hans samtal med Jesus om den nya födelsen kom att lägga grunden till vårt sätt att se på dopet. Guds helige Ande är starkt närvarande i scenen, där detta nattliga samtal utspelar sig.

Det är den helige Ande som verkar genom dopet. Sedan är det upp till var och en att upptäcka detta, leva ut sin tro eller vända ryggen mot det som Gud erbjuder. Guds hållning är klar. Sedan är det upp till människan att välja sida.

I Romarbrevet kap. 6 heter det att vi blir döpta in i Kristus. Det är också den formulering som vi använder när vi döper i gudstjänsten. Därför blir det stötande när begreppet ”dop” används vårdslöst i andra sammanhang, som när det handlar om namngivning av båtar eller björnar på Skansen.

Begreppet dop har en helig klang för oss kristna! Det är visserligen inte ett fysiskt tecken som t.ex. omskärelsen hos judarna men det är ett inlämmande med Kristus som betyder ett ställningstagande. Ett tecken på vem vi tillhör!

En avgörande stund brukar vi ibland vilja minnas i vårt kristna liv. För mig var det konfirmationen. Ett ställningstagande, en bekräftelse av mitt livsval. Och före konfirmationen fanns dopet. Åtminstone för mig en gång.

Dopet skedde därför att mina föräldrar ville det. Konfirmationen valde jag själv. Någon rit som heter ”avdop” har vi inte. Det är aldrig för sent att vända sig om igen och vilja leva i sitt dop.

Livet tar många vändningar. Vem vet när du kan vilja se in i Guds omsorg om dig och ta till dig ditt dop på nytt!

Gud,
Låt varje dop som sker denna sommar få innebära glädje och tro för både den döpte och alla dessa som omger henne eller honom.
I Jesus Kristus.
Amen

Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebybergpastor

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Joh 3:1-3
Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan