Eftertankar
Kampen mot det onda

Är Gud allsmäktig? Nej, inte ännu. Just här och nu har vi människor ett ansvar. Svårt att hantera många gånger. Men just därför är den ständiga kampen mot det onda den livsuppgift varje människa på jorden har. Den kan vi aldrig få vila från. Tyvärr.

1968 mördades Robert Kennedy och Martin Luther King. Det påverkade mig som gymnasist oerhört. Som barn upplevde jag november 1963 och det första Kennedy-mordet hade jag kvar i starkt minne. Nu hände det igen. Visserligen långt borta. Men ändå mycket nära för vår generation. I Erik Åsards biografi över Hillary Rodham Clinton finns givetvis händelserna 1968 med som en oerhört viktig bakgrund för denna kvinnas politiska liv.

Min studiekamrat Berit arbetade som präst i Storkyrkan i Stockholm vid mitten av 1980-talet. Den alldeles speciella Tredje söndagen i Fastan med temat Kampen mot ondskan var hennes predikosöndag just den här våren.

Hon hade förberett sin predikan i god tid just den veckan, berättade hon efteråt. Den var klar på fredagen den 28 februari 1986. - Den natten förändrades vår bild av Sverige! Det är inte för starka ord att påstå det. Stadsministern mördad på den gata där jag gick varje dag, både morgon och sena kvällar.

Sveriges Radio beslöt på lördagen att direktsända gudstjänsten från Storkyrkan i Stockholm i P 1. Tacksägelse över Olof Palme skulle ske i gudstjänsten då paret Palme bodde där. Berit höll sin predikan och hon ändrade inte ett ord i sin sedan tidigare förberedda predikan. Den hade som sagt temat: Kampen mot ondskan.

Någon säger att det är svårt att tro när världen ser ut som den gör. Visst har vi alla minnen med oss som varit milstolpar för oss i hanterandet av ondskan. Varför är vår fråga så ofta, när vi försöker förklara för oss själva och för barnen hur det ser ut runt omkring oss.

Den kristna tron visar på hur Gud går in i människors alla frågor. Gud går så långt som att lida och dö med oss. Ingen annanstans i livet kan vi hitta den solidariteten! Därför är Fastetiden så viktig för att hitta essensen i vår tro. Grunden som är så mycket allvar och så långt från julens glittrighet. Fastan och påsken innefattar hela livets frågeställningar.

Paulus målar i mustiga ord i brevet till efesierna. Hans bildspråk kanske inte alltid känns relevant för oss. Men innebörden kan vi begripa.

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft…

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen…

Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.


Ef.6:10, 13a,.14 o. 15

Gud,

Visa oss din väg,
den väg som heter kärlek, fred och försoning.
Lär oss att alltid gå den trots våld, hot och onda ord.
I Jesu namn.

Amen!


Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebyberg
 


 Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan