Eftertankar

Kallelsen till Guds rike

Det påstås att alla människor kom till Jesus! Och att det var många som följde honom! Visst hade det varit spännande att fått vara med då! Se hur skarorna samlas och trängs för att få en bra plats längst fram, där han stannat upp och talar till folket. Eller kanske likt den korte Sackaios klättra upp i ett träd för att få en skymt av honom.

För Levi var det inget märkligt med att gå på Jesu uppmaning. Bara lämna allt så där och gå med! Vi vet inget om bakgrunden: kanske hade Levi funderat över denne lärare och hans undervisning under en längre tid. Och så var det dags att göra slag i saken: nu eller aldrig skulle det ske!

Han tog steget fullt ut och följde med. Så blev han en lärjunge. Hur mycket av överväganden han gjort dessförinnan vet vi inte. Ångrade han sig någonsin? Hur var det med de övriga? Deras medellivslängd var kortare än vår. Deras yrkesval var både enklare och svårare. Förmodligen valde man det yrke som pappa hade. Ibland oavsett om man tyckte det var det bästa eller inte.

Många följde med, men färre stannade kvar! Och de som stannade kvar var inte alltid de som syntes och hördes i samhället. Jesus fick hätsk kritik för detta. De individer som man vände ryggen mot på gatan sitter, nej, ligger så plötsligt till bords med Mästaren själv. Hur gick det till?

Jesu ledarstil är absurd. Han efterfrågar inte folk med högsta sociala kompetens. Deras CV verkar inte behöva tas fram. Han drar till sig folk! De väljer honom. De behövande står i främsta ledet! Där trängs de för att få ett återupprättat människovärde.
….”det som är svagt i världen utvalde Gud” påstår Paulus i sitt första brev till församlingen i Korinth. (1 Kor.1:27)

De behövande är inte färre idag än de var då. Kanske tvärtom. I en miljö och en tid då människors värde bestäms utifrån deras arbetskapacitet eller effektivitet, upplever allt flera sig som utanför, behövande, utslängda.

Den kristna kyrkan består inte av de väletablerade eller lyckade. Kallelsen omfattar alla. Hur ska de alla kunna samsas under Kristus-flaggan? Svaret är att korset är samlingsplatsen. Vid korsets fot samlas de. Vid ett vidrigt avrättningsredskap står de och undrar hur det hela ska gå till!

Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, EnebybergJesu gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.

När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom.

När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?”

Jesus hörde det och sade:  ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”


Mark. 2:13-17

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan